Pecete & Trambite


Îl vom vedea, așa cum este.

Curaj, străini și călători! Răsplata va fi mare, cînd Îl vom vedem. Este uimitor ce sînt oamenii în stare să scoată la capăt, mînați de diferite motive, cum ar fi ambiția, setea de fală, ură, lăcomie și alte motive pămîntești. Cît mai multă rîvnă are creștinul care are nădejdea slavei care arde în pieptul lui – nu vorbim, doar despre un cer în care nu va mai fi nici o suferință pămîntească, ci de o dorință adîncă a sufletului pentru întîmpinarea, întîmpinărilor.
Oh, ce încurajare pentru sfinții care sînt pe pămînt, tu ești expus ca și alții împotrivirilor vieții, pentru că vrăjmașul pune totul în mișcare, ca să te tragă cu el în iad. Luptă lupta cea bună, isprăvește alegerea! Dă totul pentru numele Lui, tu nu vei regreta.

„Prea iubiților, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea așa cum este.” (1Ioan 3:2)