Selfhtml


Dar Dumnezeu, . . .

. . . care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos – prin har sînteți mîntuiți! (Efeseni 2:4-5)

De la hinduși nu se poate aștepta ca ei să ducă o viață sfîntă fără păcate, nici de la islamiști. DAR DUMNEZEU cel adevărat, s-a dat pe Sine însuși pentru tine, pentru ca să-ți deschidă drumnul spre o viață sfîntă fără păcat, dacă tu îl vei căuta. Din puterile tale tu nu poți să te eliberezi, intențile tale bune nu sînt suficiente. DAR DUMNEZEU a avut milă, prin har El vrea să te elibereze de păcatele tale. Creștinismul este religia cu cele mai mari cerințe, și pe bună dreptate, deoarece, ea are totul pentru a putea îndeplini aceste cerințe. Prea mulți care se numesc creștini în ziua de asităzi, calcă în picioare sîngele lui Dumnezeu, spunînd că nu este posibil să trăiască fără păcate. În lumea celor care se numesc creștini nu spune nimeni DAR DUMNEZEU ci mai degrabă: ”da știu, Cuvîntul lui Dumnzeu spune că omul nu ar trebui să facă aceasta, dar eu sînt atît de slab.” Cuvîntul lui Dumnezeu spune clar în scriptura de mai sus că, cel care calcă legea este mort și nu este adus la viață împreună cu Hristos. DAR DUMNEZEU din partea Lui, a isprăvit totul. El își zidește Biserica Sa în zilele aceste din urmă și tu poți cu ajutorul ei să găsești pe Dumnezeu, pentru ca să fi adus la viață!