Selfhtml


O jertfă desăvîrșită

„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament a adus mulți miei pentru păcatele lor, dar păcatul nu a putut fi ridicat prin aceste jertfe nesăvîrșite. Ei s-au dus de la locul lor de jertfă și au trebuit să păcătuiască din nou, pentrucă păcatul a fost înrădăcinat în inima lor. Ei au găsit iertare la Dumnezeu pentru păcatele lor, dar nu au avut putere să trăiască fără păcat. Dar acești miei din Vechiul Testament au fost doar o umbră pentru planul minunat de mîntuire al lui Dumnezeu din noul legămînt. A fost nevoie de o jertfă desăvîrșită, care trebuia să fie sacrificată pentru păcatele lumii – Mielul lui Dumnezeu, pe însuși Fiul Său. Această jertfă a Mielului nu are putere să ierte numai păcatele trecute, ci ea are putere să ia păcatul pe deplin din inima omului. Aceasta este răscumpărarea pentru care a murit Isus, pentru aceasta a curs sîngele Lui. Dragă cititor nu trebuie să ceri iertare pentru păcatele tale în fiecare zi! Recunoaște jertfa perfectă care a fost dată pentru tine, și permite lui Dumnezeu să te elibereze pe deplin.