Selfhtml


Să urăști păcatul!

Este dorința fiecărui creștin, ca însușirile lui Dumnezeu să fie evidente în viața lui și să devină tot mai asemănător Lui, zi de zi. Că Dumnezeu este dragoste, este foarte accentuat în zilele noastre, dar faptul că Dumnezeu urăște deasemenea lucruri, nu se spune în predicile săptămînale. Isus însuși a fost cel care a luat biciul și a alungat afară din Templu ce nu a fost sfînt. Dragoste și mînie se pot armoniza foarte bine atunci cînd acestea sunt direcționate către ținte opuse. Dacă noi iubim pe Dumnezeu, urîm în mod automat pe diavolul. Dacă iubim sfințenia, trebuie prin urmare să urîm păcatul. A trăi constant o viață sfîntă, trebuie dat năvală păcatului. Noi luăm cu năvală, lucruri care sînt sfinte, și dăm cu forță la o parte lucruri care sînt păcătoase sau care duc la păcat. Cel care umblă iubitor cu păcatul, și îi dă prilej, pe acela, păcatul o să-l înfășoare așa de ușor și îl va trage în Adînc. Dar cine se împotrivește diavolului, de la acela el va fugi, ne spune Cuvîntul lui Dumnezeu. „Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpîni; căci sau va urî pe unul și va iubi pe celalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.” (Luca 16:13)