Pecete & Trambite


Slăviți pe Dumnezeu în trupul vostru!

„Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și duhul vostru, cari sînt alle lui Dumnezeu” (1Corinteni 6:20).

Da, Dumnezeu vrea Duhul tău și inima ta. El este Dumnezeu și El are dreptul să ceară totul de la tine. El nu a murit numai în Duh pentru tine, ci deasemenea și-a răstignit și trupul pentru tine. Mulți așa numiți creștini din zilele noastre, doresc să-L proslăvească numai în inimile lor, dar exterior vor să rămînă așa cum sînt, să trăiască după mersul lumii acesteia. Dar, dragă creștine nu numai Duhul tău aparține lui Dumnezeu, ci deasemenea trupul. El vrea ca trupul tău să Îl proslăvească la fel ca și Duhul. Chipul pe care îl areți în exterior ar trebui să fie identic cu viața pe dinăuntru, astfel încît tu să fi recunoscut de oameni că ești un creștin. Cei trei evrei din cartea lui Daniel nu au rămas credincioși lui Dumnezeu numai cu inima lor, cînd au refuzat să se închine la chipul împăratului, ci ei au mărturisit pe Dumnezeu și cu trupul lor, chiar dacă ar fi trebuit să plătească cu viața lor.