Selfhtml


Cerul este deschis

Noi lăudăm pe Dumnezeu pentru timpul minunat în care putem trăi asităzi, unde accesul la Tatăl în ceruri nu mai este blocat prin păcat, ci unde sîngele Fiului a luat păcatul, astfel ca noi să avem acces liber la scaunul harului. Noi așteptăm cu o dorință arzătoare ziua cea mare din urmă, cînd vom vedea fața Lui, nu numai ca într-o oglindă, dar noi îl lăudăm pentru un „Asităzi” în care prin Duh putem ședea în locuri cerești, împreună cu Isus Hristos.

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sînteți mîntuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus.“ (Efeseni 2:4-6)

Mirosul dulce al cerului este tot mai intensiv, și noi spunem, împreună cu Ioan: Da, vino Doamne Isuse!”