Pecete & Trambite


Lupta spirituală în vremea noastră

Noi trăim în vremea cînd diavolul a fost eliberat din temnița lui și acum el dă tîrcoale ca să înșele Neamurile. Ținta lui sînt adevărații copii a lui Dumnezeu din vremea aceasta, tabăra sfinților, înspre care el își îndreaptă toate puterile. El a adunat toate duhurile necurate care pînă acum au luptat unul împotriva altuia (Păgînismul, Catolicismul, Protstantismul) într-un duh ecumenic și a înconjurat cetatea prea iubită, Biserica lui Dumnezeu. (Apocalipsa 20:7-9) Aceasta este lupta cea mai înfocată la care a fost expus vreodată creștinismul și fiecare copil a lui Dumnezeu care iubește adevărul va fi pus la încercare, dacă va sta pentru Cuvîntul lui Dumnezeu sau va face compromisuri în părtășie cu vrășmașul.

Dragă suflete, pentru a supraviețuii în această luptă tu trebuie să fi în cetate.
Păzitorii de pe zidurile Sionului (Predicatorii Bisericii lui Dumnezeu) sînt singurii care știu unde este diavolul și cum lucrează el. Singur nu vei putea ține piept vrăjmașului.