Selfhtml


Hristos, Fiul lui Dumnezeu

„Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceți că sînt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!“
Ferice de cel, căruia i-a descoperit tatăl din cer, cine este Isus. Chiar și asităzi sînt mult prea mulți oameni, care cred că Isus este Ioan Botezătorul, Elia sau Ieremia; un om bun; cineva, de la care poți învăța lucruri bune; cineva, care dă oamenilor o orientare bună pentru viață. Dar pentru majoritatea oamenilor mai este încă ascuns, faptul că El este Fiul Dumnezeului celui viu. Mulți se numesc după numele Lui, dar nu-l cunosc în inimile lor ca Fiul lui Dumnezeu, și ei Îl înjosesc prin viața lor spirituală scăzută. Dar Hristos este, și rămîne Dumnezeu, indiferent ce zic oamenii despre El. El face parte din Sfînta Treime al Dumnzeului care a creat cerul și pămîntul și fiecare făptură vie de pe el. El are dreptul deplin asupra creației Sale. Ceea ce spune El este drept. El nu face numai propuneri pentru viața noastră, ci dă și porunci. Cine este omul, ca să se ridice asupra Înălțimii lui Dumnezeu, și să disprețuiască poruncile Sale. Ferice de cel, ce Îl recunoaște acum ca Fiu al lui Dumnezeu și nu doar atunci cînd El se va arăta, la venirea Lui în nor.