Selfhtml


Vine Mirele!

Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, cari și-au luat candelele, și au ieșit în întîmpinarea mirelui...Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate, și au adormit. La miezul nopții, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întîmpinare!” (Matei 251,5-6).

Timpul pentru somnul spiritual, a trecut! Revenirea lui Isus este mai aproape decât oricând, și fiecare creștin care dorește să fie la ospățul nunții Mielului, trebuie să se grăbească. Nu este timp, să ne odihnim spiritual și să ne sprijinim pe o experiență veche, ci experiența trebuie să fie adusă în starea actuală cu lumina lui Dumnezeu. Starea spirituală a așa-numitului creștinism, din ziua de asităzi, este așa de căzută ca niciodată. În timpul trecut, ar fi putut ca Dumnezeu să fi tolerat unele din aceste experiențe, dar nu acuma. În aceste zile El dăruiește Bisericii Sale, tot ce are nevoie pentru evlavie. Pășunea grasă este disponibilă pentru toată lumea, pentru toți cei care vor. Pilda despre fecioare spune că, cinci erau înțelepte și cinci erau nechibzuite. Cele nechibzuite cred că mai au timp, dar atunci cînd ele vor să se pregătească, va fi prea tîrziu. Tu să nu fi ca și ele, ci folosește asităzi, ziua și ceasul. Asităzi este ziua mîntuirii!