Biserica lui Dumnezeu

După mulţi ani de lepădare de credinţă şi de compromisuri, acuma în timpul din urmă Dumnezeu îşi restabileşte Biserica Sa din nou. Aceasta este o lucrare a Duhului Sfînt, ordinată de Dumnezeu, prorocită în cartea Apocalipsei şi în alte scripturi. Încă odată Dumnezeu cheamă copii săi adevăraţi, să iasă afară din orice sectă şi dezbinare, înapoi într-o singură turmă, Biserica preţioasă a lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu locuieşte printre noi, unitatea domneşte în mijlocul nostru şi tineri şi bătrîni găsesc ajutor pentru Sufletele lor. Mireasa se pregăteşte acum, pentru revenirea în curînd a Domnului şi Mântuitorului.