Selfhtml


Vino acasă!

„Mai am și alte oi, cari nu sînt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor.” (1Ioan 10:16)

Isus are o turmă și o stînă, un loc unde El ține oile și fiecare oaie ar trebui să fie acolo.
Cuvîntul de mai sus ne spune că El mai are oi care nu sînt la locul potrivit și că ele nu ar trebui să rămînă acolo. Voința Lui nu este ca oile să fie risipite în tot felul de secte. El, le cheamă la singura turmă, unde El singur este Păstorul. Vestea Lui răsună în toată lumea la toate oile din denumirile religioase din timpul acesta: „Vino acasă, vino acasă oaie rătăcită, auzi glasul meu și vino după mine la turma mea.”
Cei care sînt oile Lui Dumnezeu vor asculta glasul Lui, spune Cuvîntul.