Cine suntem noi

Te salut, prietene. Poate te vei întreba, cine suntem noi. Noi nu aparţinem unei confesiuni. Noi sîntem Biserica Dumnezeului Celui viu, despre care citim în noul Tesament.

 

De prea mult timp,lumea religioasă sa uitat cum Biserica lui Dumnezeu se abate, de la mesajul apostolic. Aceast fapt este dovedit de următorea stare predominantă: moarte spirituală şi insensibilitate, înclinaţie spre lucruri lumeşti, reducerea spiritualităţii mai profunde, pierderea rîvnei evangelice precum şi depinderea crescîndă de tradiţii, dominarea umană şi înţelegerea intelectuală a învăţăturilor.

 

Dumnezeu nu mai tolerează astfel de stări întunecate. El trimite acuma o trezire prin Duhul sfînt. Aceasta este o lucrare divină a Duhului său, ordinat de Dumnezeu şi prorocit în Apocalipsă şi în alte locuri ale scripturii. Dumnezeu îşi restaurează Biserica lui şi cheamă afară pe toţi copii lui credincioşi din fiecare sectă şi cult la o singură turmă. Este timpul ca fiecare copil a lui Dumnezeu să audă,şi să urmeze cuvîntul preţios a lui Dumnezeu, în toată plinătatea Lui.El ne cere, ca să fim Biserica lui Dumnezeu în sensul apostolic: nu numai după nume, ci în realitate şi în putere.

 

Să lăsăm Biblia să clarifice această chestiune. Dumnezeu nu vine după o Biserică bătută, dezbinată, tocită şi lipsită de putere. El vine după o Biserică glorioasă „fără pată, fără încreţitură sau altceva de felul acesta” (Efeseni 5:27) În acest timp de restaurare noi ne bucurăm, în timp ce proclamarea apostolică a Bisericii, se vesteşte din nou în toată claritatea, puritatea şi în puterea ei, pentru a aduna glorioasa Mireasă, cumpărată cu sîngele lui, care este Biserica lui Dumnezeu. Ea se pregăteşte acuma, pentru revenirea în curînd a Mîntuitorului.

 

Noi am dori să cunoaştem pe fiecare, care iubeşte adevărul şi ne-am bucura dacă ai lua contact cu noi! „Şi Duhul şi Mireasa zic! Vino! Şi cine aude să zică: Vino! Şi celui care îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată” (Apoc.22:17)