Despre noi

Biserica lui Dumnezeu

învaţă

Un Dumnezeu personal          Evrei  8:10

Un Hristos divin          Fapt.Apost. 2:36;  Ioan 1:1,14

O Biblie inspirată şi fără greşeli          2 Tim.  3: 16-17; 2 Petr.  1: 20-21

Răscumpărarea  păcatelor          Matei  1: 21

Reînnoirea (naşterea din nou)         Ioan  3:3

Sfinţirea pe deplin, a doua curăţire         1Tesal. 5:23; Fapt.apost. 15:8-9

Viaţă sfinţită          Luc. 1.73-75;  Tit.2:11-12

Separarea de cei  necredincioşi         2 Cor. 6:14-17

Îmbrăcăminte simplă şi modestă         5 Deut.  22:5; 1 Tim.  2:9-10; 1 Cor. 11:14-15

Unitate a poporului lui Dumnezeu         Efes. 1: 10; Apoc. 18:1-4

Vindecarea divină a trupului         Iac.5: 14-15

Ordonanţele         Mat. 28:19

Restabilirea          Apoc. 10:7
(sunarea trîmbiţei a şaptea)          Apoc. 11:15

Pedeapsă veşnică sau  răsplată veşnică        Matei 25:46

AR  FI  BINE  SĂ  AFLAŢI  MAI  MULT

despre Biserica lui Dumnezeu Biserica noului testament
Fapt.apost. 20:28

PENTRU  CĂ

Isus a organizat-o      Matei  16:18

Ea stă pe o temelie bună     Efes. 2:20

Hristos o călăuzeşte     Efes. 1:22-23; Isaia  9:5

Dumnezeu primeşte membrii     Fapt.apost.  2:47; 1Cor. 12:13.18

Numai cei răscumpăraţi sînt membrii al Bisericii    1 Ioan  3:8-10

Fiecare are posibilitatea să fie membru al Bisericii    2 Petru  3:9; Apoc. 22:17