Este scumpă înaintea Domnului

Moartea este – conform scripturilor – ultimul dușman al creștinilor, lupta finală, povara finală, ea precede mult așteptata ușurare a călătorului din această viață pămîntească la bucuriile de nedescris din lumea cealaltă. Peste 6000 de ani a condus căderea lui Adam pe fiecare om la poarta morții. „Omul nu este stăpîn pe suflarea lui ca […]


Adevărul despre încălzirea globală

Este recomandabil să fie cunoscut adevărul despre încălzirea globală. Această temă este mult mai acută, decît este descrisă în mass-media și efectele vor fi mult mai catastrofale. Vă anunț în numele Domnului nostru Isus Hristos că planeta Pămînt este condamnată la pieire. O, dacă națiunile ar crede acestui avertisment fatal! Mediile din lume nu vor […]


Mărturia lui Ilie

„Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor” (1 Împărați 19:10) Acesta a fost răspunsul biruitor a lui Ilie la întrebarea cerească pentru fuga sa la Horeb, muntele lui Dumnezeu. Cît de ușor este a citi ușuratic acest pasaj al scripturilor și a-l învinovății pe acest profet. Noi avem avantajul, de a putea citi […]


Morți sau aduși la viață

„Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre … (dar Dumnezeu) ne-a adus la viață.” (Efeseni 2:1). Cercetează-ți propria ta inimă! Te afli între cei vii sau între cei morți? Permitemi a-ți spune ce sîntem cu toții, după natura noastră: Sîntem MORȚI spirituali! „Mort” este un cuvînt prea de tot – dar nu […]


Adevărată libertate

Societatea ne-a învățat că libertatea se manifestă prin a fi liber de a decide propria noastră viață. Orice restricție a acestei libertăți este privită ca asuprire. Un copil emancipat nu numai că poate alege ce să mănînce la micul dejun și ce haine să poarte pentru ziua respectivă, dar între timp un copil care este […]


Pace

Această lume este ca o furtună vijelioasă. Conducătorii și guvernele ei nu sunt altceva decît o mulțime de valuri agitate în imensa mare furtunoasă a umanității. Deasupra urletului valurilor sfărîmate auzim strigătul gemut al sufletului: „Dă-mi pace!” Dacă ar exista ceva – ceva – ce și-ar dori fiecare copil a lui Adam, mai presus de […]


A fi condamnat de păcate

„… cînd întristarea este dupã voia lui Dumnezeu, aduce o pocãințã care duce la mîntuire.” 2Corinteni 7 : 10 A FI CONDAMNAT DE PĂCATE, ESTE UNA DINTRE CELE MAI RARE LUCRĂRI, CARE POATE ÎNTÎLNI VREODATĂ O PERSOANĂ. Odată cu această întîlnire începe cunoștința lui Dumnezeu. Isus Hristos a spus că dacă va veni Duhul Sfânt, […]


Consecințele ateismului

Ateismul, are consecințe, ca toate concepțile despre lume. Concepțile despre lume au destinații. Sunt drumuri, care ne conduc la o destinație, indiferent dacă sunt bune sau rele. De aceea este foarte important în viața aceasta, a ne pune întrebarea: Unde mă duce modul meu de a privi lumea? Ce pretinde modul tău de a privi […]


Batjocorirea semnelor

„Fariseii și Saducheii s’au apropiat de Isus, și, ca sã-l ispiteascã, I-au cerut sã le arate un semn din cer. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „Cînd se însereazã, voi ziceți: „Are sã fie vreme frumoasã, cãci cerul este roș.” Și dimineața, ziceți: „Astãzi are sã fie furtunã, cãci cerul este roș-posomorît.” Fãțarnicilor, fața cerului știți […]


Biserica nebiruitoare

Cuvintele au lăsat o adîncă impresie asupra lui Matei. Poate că a fost felul în care ochii Lui au străpuns ucenicii în timp ce vorbea. Sau poate a fost convingerea profundă, care a fost auzită în vocea lui Isus. Indiferent cum a fost trecuseră ani de cînd aceste cuvinte au fost rostite, și totuși Matei […]


Născut din Dumnezeu

„A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1: […]


Editorial

Ca niște valuri nesfîrșite care lovesc malurile oceanelor, se înalță și se măresc gemetele și suspinele neîncetate din marea omenirii. Se pune întrebarea: De ce? Răspunsul este: Păcatul. De la încălcarea lui Adam apasă blestemul păcatului rasa umană. Potopul său de ură distrugătoare și zdrobitoare a obosit și chinuit mulțimi de oameni. Păcatul promite bucurie, […]


Avem nevoie unul de altul

CREAȚIA LUI DUMNEZEU conține multe întîmplări fenomenale, care ne învață lecții remarcabile. Un astfel de exemplu provine din domeniul biologiei, și arată doi pești care se află într-o relație reciprocă fascinantă. Spre seară buza dulce orientală cel mai mare dintre cei doi pești mai mari, are nevoie de o „periuță de dinți” pentru a elimina […]


Lumea este în nevoi

Oh, cît de frumoasă este viața! O familie, o casă, mașini, un loc de muncă – siguranță! Mulți oameni sunt binecuvântați din belșug, indiferent dacă merită sau nu merită. Nimic nu deranjează urcușurile și coborîșurile vieții confortabile a unor oameni. Cu toate acestea, viața nu dă nici o garanție în ceea ce privesc problemele. Ar […]


Dumnezeu a trimis predicatori

Au trecut douzeci de secole, de cînd Dumnezeu a trimis cîțiva evrei dintr-un colț îndepărtat al pămîntului, pentru a face o lucrare, pe care oamenii au considerat că ar fi părut imposibil. I-a trimis într-un moment, în care întreaga lume era plină de superstiție, cruzime, pofte și păcat. El i-a trimis, să vestească că religiile […]


Asuprirea celor depresivi

Zorii unei noi zi au răsărit încet, luminînd lumea cu primele raze. Însă luciul auriu, nu putea risipi întunericul pe care îl simțeam. Știam că a venit dimineața și că trebuie să mă confrunt cu o nouă zi. Totuși m-am tras mai adînc sub pătură, am închis ochii și mi-am dorit să pot scăpa de […]


Consecințele fizice și mentale ale IZOLĂRII

Izolarea socială este o epidemie care apare tot mai des, așa că Marea Britanie a înființat din această cauză un minister al singurătății. S-a dovedit, că izolarea are consecințe fizice și mentale nedorite asupra sănătății. Văzută pe termen lung crește riscul de deces prematur, pentru fiecare grup de vîrstă. Cei care sunt confrontați cu izolarea […]


Editorial

Dumnezeu știe. În timp ce umanitatea se găsește în vremuri ciudate și fără precedent neștiind ce aduce ziua de mîine, Dumnezeul nostru atotștiutor vede totul. Chipuri întunecoase și nedumerite sunt pentru El necunoscute. El poate deja de la început să anunțe sfîrșitul, și El știe despre ceea ce încă nu s-a împlinit (Isaia 46:10). De […]


Despărțiți unul de altul

Distanțierea fizică: Este practicată deja de aprox. 6000 de ani. Cînd apare o epidemie de gripă sau alte epidemii, persoanele în vîrstă și cei care simt că este un risc pentru corpul lor, se distanțează de bună voie și cu înțelepciune de cei care au boli infecțioase. Aceasta eu o numesc, bun simț. Haideți să […]


Cea mai uimitoare carte

Oamenii sceptici încearcă să discrediteze Biblia, negând că este o apocalipsă Dumnezeiască. Ei fac aceasta pentru că nu vor să creadă în existența lui Dumnezeu, care cere ascultare; cum ar putea să păcătuiască altfel nepedepsiți? Revista Time a spus, că ateiștii abia așteaptă să demonstreze, că ceea ce scrie Biblia nu sunt doar povești. Ei […]


Next Page