Adevărul despre încălzirea globală

Este recomandabil să fie cunoscut adevărul despre încălzirea globală. Această temă este mult mai acută, decît este descrisă în mass-media și efectele vor fi mult mai catastrofale. Vă anunț în numele Domnului nostru Isus Hristos că planeta Pămînt este condamnată la pieire. O, dacă națiunile ar crede acestui avertisment fatal!

Mediile din lume nu vor raporta despre acest subiect, deși fără îndoială afectează toată lumea de pe acest pămînt.

Nu aștepta să te informeze, oamenii de stiință evolutioniști /ateiști despre acest lucru, deoarece ei neagă acest fapt. Rezistînd la adevăr, ei s-au întors să creadă unei minciuni pe care o povestesc în prezent cu mare succes unei mulțimi nebănuite.

Ei vorbesc despre o încălzire globală a fantaziei lor proprie. (Mulți oameni de stiință demni de încredere vor fi de acord cu această afirmație). Ei vorbesc despre evenimente furtunoase (de parcă ar fi ceva nou pe pămînt), despre creșterea nivelului mării și topirea gheții arctice. „Mai avem doar unsprezece ani, pentru a salva pământul!”, „Nu mîncați carne!”, „Să nu aveți copii!”, „Dați mulți bani!”

Nu dragii mei, acest lucru nu este adevărat, nici dovedit științific și totuși masele au fost torturate psihic din cauza propagandei constante. Între timp oamenii pămîntului care se ocupă de toate aceste lucruri greșite, nu sunt pregătiți pentru evenimentul catastrofal care fără îndoială, este înaintea lor. Sfîrșitul tuturor lucrurilor este într-adevăr foarte aproape. Va veni brusc și cu mult foc.

Aceasta este ziua Judecății, ziua în care Isus Hristos apare în aer cu mare glorie. Aceasta va fi ziua Încălzirii Globale, și încălzirea globală va fi mult mai devastatoare decît s-ar fi putut imagina vreodată oamenii pseudostiinței. Va fi atît de repede și atît de violent încît locuitorii pămîntului vor plînge și vor cădea în genunchi. Nu vor exista anunțuri la televisoare sau în alte medii, nici dezbateri, nici scepticism și nimeni nu o va putea opri.

Pămîntul va arde, așa cum spune Cuvîntul lui Dumnezeu. Și „cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de cãldura focului? Acest foc global va fi un eveniment brusc, timp de o zi. Va pune capăt vieții pe pămînt pentru totdeauna. Oameni dragi, aceasta este încălzirea globală de care trebuie să ne temem și pentru care ar trebui să ne pregătim. (2 Petrus 3:1-12).

Dumnezeu a vorbit. Aceasta se va întîmpla, așa cum El ne-a avertizat. Uită de șarmurile științifice de astăzi și acordă atenție Cuvîntului lui Dumnezeu. Citește Biblia cu frică și cu groază. Suntem în pragul acestei mari zile a Atotputernicului Dumnezeu, cînd va apărea într-o flacără de foc, pentru a chema această lume în fața Judecății. (2 Petrus 3: 7 ;
2 Thesaniceni 1:8). Nu vă faceți griji cum să salvați planeta! Salvați-vă sufletele voastre!
Sora Susan Mutch