Biserica nebiruitoare

Cuvintele au lăsat o adîncă impresie asupra lui Matei. Poate că a fost felul în care ochii Lui au străpuns ucenicii în timp ce vorbea. Sau poate a fost convingerea profundă, care a fost auzită în vocea lui Isus. Indiferent cum a fost trecuseră ani de cînd aceste cuvinte au fost rostite, și totuși Matei le putea auzi încă clar: „(Eu) voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.”

Promisiunile lui Hristos au adus mângîiere și speranță sfinților Săi, de-a lungul istoriei. Mulți au luptat cu vitejie și au sacrificat mult, pentru a vedea cum învinge Biserica. Dar nu erau numai creștinii care nu puteau să uite cuvintele lui Isus. De asemenea și Satana a luat cunoștință de cuvintele Sale și a încercat totul, pentru a-L face ca mincinos. Au trecut mai mult de două mii de ani, și armata iadului încearcă încă fără succes, să răstoarne împărăția pe care Isus Hristos a construit-o.

În ziua cincizecimii, cînd Duhul Sfînt a coborît pe oamenii care se aflau în odaia de sus, Isus a dat oamenilor daruri. El a numit pe nuii ca apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alții pastori și învățători. (Efeseni 4:8. 11/12). Biserica a fost întemeiată.
Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor, pe cei ce erau mântuiți. Dar Satana stătea pregătit, pentru ca să-i nimicească pe cei mîntuiți. (Apocalipsa 12:4). El a adunat pe stăpînitorii Iudei, pe Imperiul Roman pe aderenții păgînismului și a luptat împotriva Bisericii, cu toată puterea pe care îi stătea la dispoziție. (Fapte 4:26-27).

Lapidarea lui Stefan a fost doar începutul suferințelor creștinilor pentru credința lor.
Timp de mulți ani copii lui Dumnezeu au suferit prigoniri. Unii creștini și-au luat familile și au fugit de cruzimea care i-ar fi așteptat. Mulți alții au suferit torturi de neimaginat, în timp ce au rămas credincioși Mântuitorului. Dar, deșii toate puterile Romei au luptat împotriva creștinismului, Biserica a crescut doar în cantitate și putere. Și așa cum a profețit Daniel cu sute de ani mai devreme, (Daniel 2:44) Imperiul Roman a căzut în timp ce Împărăția lui Dumnezeu a triumfat și s-a răspîndit în toate zonele lumii cunoscute atunci.

Dar Satana a refuzat, să accepte această înfrîngere. De atunci Satana a încercat nenumerate metode, pentru a distruge Biserica. În timp ce apostolii au părăsit această lume unul după altul și lupii și-au găsit drumul în Biserică, Satana s-a bucurat. Multe suflete au suferit în secolele întunecate și au luptat împotriva neștiinței, neadevărurilor și a creștinismul fals. Învățăturile false s-au înmulțit, s-au răspîndit și s-au extins de-a lungul anilor, pînă cînd adevăratele învățături ale lui Hristos au fost puse la îndoială prin contradicții și scepticism. Păstorii falși au împrăștiat oile în nenumerate confesiuni. Și Satana s-a bucurat.

Dar toate victoriile, pe care Satana credea că le-a cîștigat, nu erau altceva decît o Fata Morgana. Tot timpul în fiecare luptă, Dumnezeu s-a dovedit ca învingător. Deși val după val de împotrivire, de prigonire, erezie, dezbinare au lovit împotriva Bisericii, ea stă încă neînvinsă. Isus Hristos a promis, că El își va construi Biserica pe o stîncă. Și la fel cum valurile oceanului lovesc în continuare stîncile fără să le clatine, tot așa a rezistat și Biserica tuturor valurilor care au lovit împotriva ei de-a lungul timpului.

Călărețul de pe calul alb, care a întors lumea peste cap și care și-a învins toți dușmanii în dimineața zilei Evangheliei, El mai călărește și astăzi (Apocalipsa 19:11)! Lui i se alătură Biserica în orice luptă grea, pe care a trebuit să lupte vreodată. Într-o ultimă încercare, de a distruge Biserica, Satana adună acum toate forțele răului împotriva miresei lui Hristos. Religie falsă, scepticism, umanism, păgînism nou, creștinism fals – acestea sunt doar o selecție a armelor din arsenalul Satanei. El luptă disperat, ca unul care știe că nu mai are mult timp. Uneori atacurile sale vin din afară; alteori vin din interior.

Dar așa cum a fost nevoit, să recunoască zădărnicia păzirii mormîntului Fiului lui Dumnezeu, tot așa el nu va avea de ales, decît să constateze inutilitatea eforturilor sale actuale. Apostolii neînfricoșați din zilele de astăzi sunt echipați ca niciodată, să lupte pentru credința care a fost odată dată sfinților. Sfinții curați și sfinți, din această lume actuală, lucrează și acuma împreună în perfectă harmonie.

De mii de ani Biserica a fost urmărită vehement, dar ea stă și este pregătită pentru venirea imediată a lui Hristos. Și cînd va veni El, va găsi Biserica într-o stare glorioasă, fără pată fără zbîrcitură așa cum a promis El. Și Satana însuși va fi forțată, să recunoască că porțile Locuinței morților nu au putut birui Biserica lui Dumnezeu.
Sora Edel Neufeld