Editorial

Ca niște valuri nesfîrșite care lovesc malurile oceanelor, se înalță și se măresc gemetele și suspinele neîncetate din marea omenirii. Se pune întrebarea: De ce? Răspunsul este: Păcatul.

De la încălcarea lui Adam apasă blestemul păcatului rasa umană. Potopul său de ură distrugătoare și zdrobitoare a obosit și chinuit mulțimi de oameni. Păcatul promite bucurie, dar apoi, victima lui se chinuie cu durere și necaz ca un elixir otrăvit. Nu există nici o metodă de vindecare omenească pentru această suferință. O ființă omenească nu se poate elibera de păcatul său ca și cum un pardos nu își poate schimba petele. (Jer 13:23).
Este nevoie de o minune. Această pandemie necesită atenție supranaturală.

Și într-adevăr această atenție supranaturală ne este disponibilă. „Domnul privește din ceruri pe pământ, ca să audă gemetele prinșilor de război, și să izbăvească pe cei ce sînt pe moarte.” (Psalm 102:19b-20). Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeul dragostei și al milosteniei aude suspinele noastre. El dorește să ușureze și să binecuvânteze și ne invită pe toți, să folosim metoda de vindecare oferită de El. L-a costat multă suferință și durere. El a făcut-o de bună voie, pentru ca toți oamenii să fie eliberați de puterea păcatului. Ce răscumpărare! Ce mod de vindecare puternică!

Șarlatanii, care practică șarlatanie religioasă, folosesc moduri de vindecare fățarnice, care îi țin pe bolnavi în liniște, în timp ce suferința care duce la moarte persistă. Strămoșii „înțelepți” ai lui Platon și Epicur filosofează boala și spun că nu există, în timp ce rostirile lor umaniste hrănesc păcatul, pe care ei susțin că nu există. Și tot mai multe gemete umple pământul.

Bărbații și femeile sfinte ale lui Dumnezeu, vindecați de blestemul păcatului, se grăbesc să vină să ajute celor care vor să fie mântuiți. În calitate de angajați ai marelui Doctor, oferim celor bolnavi și inconsolabili ale acestei lumi ape mîntuitoare și vindecătoare ale mîntuirii.

Chemați și aleși, îndrăznim să rezistăm tuturor puterilor dăunătoare ale întunericului și dușmanii lor, care urăsc pe Dumnezeu provocând păcatul.

Luăm o poziție împotriva puhoiului brutal a nedreptății.
Sora Susan Mutch – Redactor Chef
E