Ritmul vieții

Cînd Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a suflat în nări suflare de viață, El a introdus ritmul vieții. Odată cu prima respirație, a început un model care să susțină viața respirației ritmice și a bătăilor inimii, care a continuat de atunci prin generații de părinți și copii, de la început și pînă în prezent. Sîngele bogat în oxigen pulsează prin fiecare inimă fără efort conștient, într-un model care se potrivește cu originalul, bătăior lui Dumnezeu, creatorul nostru.

Un proces asemănător este stabilit la nivel spiritual în ziua Evangheliei. Sîngele prețios al Mântuitorului nostru, Isus Hristos, curge prin trupul Său, biserica. Care este baza ritmului pulsator al mișcării acestui sînge bogat, care dă viață mădularelor? Acordă atenție bătăilor spirituale ale lui Dumnezeu!

Bătăile inimii lui Dumnezeu are un dublu mesaj. Primul este în timp ce plămînii respiră și inima pompează în sincronizare: „vino la mine!” acest mesaj este pentru întreaga creație. Domnul nostru, Creatorul și Mântuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi, să lăsăm robia păcatului și a legăturii lumii și să venim să-l urmăm și ”adevărul vă va slobozi”. Noi toți suntem invitați pesonal, să facem pași de credință spre viața veșnică cu Isus, să fim iertați, să gustăm și să vedem că Dumnezeu este bun și să părăsim religiile omenești greșite. Biblia este plină de invitații, către cei care vor să se alăture Lui, pentru a birui lumea împreună.

Așa cum există o inspirație există și o expirație, o bătaie de inimă care pompează înăuntru și una care pompează afară. Ce ar fi putea fi expirarea altceva decît porunca Conducătorului nostru? „Duceți-vă!” , „Duceți-vă în toată lumea!”, Holdele …sînt albe acum, gata pentru seceriș” , „Duceți-vă și voi în via mea!”, „la drumuri și la garduri!”, „duceți-vă și spuneți!” , „Duceți-vă!”

Al doilea mesaj a inimii lui Dumnezeu este: „Duceți-vă!” Prin faptul că venim pentru a fi curățați, suntem refăcuți pentru a merge. Ca martori ai puterii de mântuire a lui Isus, vom trimite de acestă dată un mesaj bogat în oxigen. Bătaia inimii lui Dumnezeu este „veniți aici la mine” și „Duceți-vă în toată lumea”. Un exemplu al procesului de trimitere găsim în Luca 7:8: „Căci și eu, care sunt sub autoritatea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: „Du-te!” și se duce; altuia:„Vino!” și vine; și robul meu: „Fă acest lucru!” și-l face.”

Planul lui Isus de a răspândi mesajul Evangheliei Sale, este, de a-l transmite prin cei în care poate avea încredere, pentru a fi martori credincioși, aceia care au experimentat-o și au apreciat-o personal.

Ritmul continuă și astfel circulația sângelui vieții continuă prin corp. Dacă ar încetini s-au s-ar opri, sîngele s-ar colecta și coagula. Bunăstarea corpului ar fi pusă în pericol și celulele individuale sărace în oxigen ar muri. La fel este afectată și sănătatea spirituală a unui mădular care nu respectă modelul „Veniți aici la mine!” și „Duceți-vă!” Un creștin sănătos are bătăi de inimă sănătoase. La scurt timp după suflare ca creștin, el își dă seama că i s-au dat daruri, dintr-un anumit motiv, și el observă impulsul pulsatoriu al Evangheliei de a merge să spună altora, astfel încît să vină și ei. Din fiecare dintre noi, care a venit la izvorul debordand a lui Isus, pentru a primi apa vie, ar trebui la fel să țîșnească apă vie. Nouă ni s-a poruncit să împărțim apa vie tuturor oamenilor însetați. Chiar și un pahar de apă este binecuvântat. Fiecare copil a lui Dumnezeu credincios poate aștepta să fie trimis, pentru a transmite mesajul de salvare a vieții.

Bătăile naturale ale inimii se adapează situației. În stare de repaus, inima bate mai încet. Într-o situație stresantă și critică în timp, bătăile inimii se reglează automat cu ajutorul unui puls accelerat și crescut, pentru a satisface nevoia necesară de oxigen. Pe măsură ce timpul se apropie de sfârșitul său, mesajul Evangheliei își accelerează ritmul pulsului. Acum înseamnă: „Veniți aici la mine!” și „Duceți-vă!” Cîmpurile sunt într-adevăr coapte și este timpul pentru recoltă! Fiecare dintre noi ar trebui să asculte apelul și să răspundă din inimă: „trimite-mă!”

Ți-ai măsurat recent pulsul religios? Puneți degetul pe încheietura mâinii și numără bătăile pe minut. Ți-ai găsit pulsul? Bate inima ta la ritmul lui Dumnezeu, pulsînd mesajul Evangheliei?

„Veni-ți aici la mine!” și „Duceți-vă în toată lumea!”
Sora Shereen Tocholke