Suspinul omenirii

Întreaga lume oftează un suspin colectiv. Pavel l-a auzit acum două mii de ani. „Dar știm că pînă în ziua de azi, toată firea suspină și sufere durerile nașterii”, a scris romanilor. Albert Barnes a comentat cuvintele lui Pavel „Totul este unit într-o stare de întristare. Termenul exprimă durere reciprocă și universală. Este o suferință cuprinzătoare și zgomotoasă în care se unește o lume muritoare. Oriunde am privi vedem această durere generală. Chiar dacă familia omenească a fost împărțită în limbi, religii sau culturi, totuși suntem conectați, prin suferința noastră comună.

De-a lungul istoriei au fost mulți care s-au angajat pentru oamenii care au suferit. Arta, cărțile și cîntecele au devenit un mijloc de verbalizare a nedreptăților, a asupriților și a exploatării, la care au fost expuse diverse popoare. Guernica, cel mai cunoscut tablou a lui Picasso, a fost creat ca o declarație politică împotriva bombardamentului nazist în timpul Războiului Civil spaniol. Autorul care a scris „Cine împiedică privighetoarea” a tratat ca temă în cartea ei nedreptatea rasistă. Johnny Cash a purtat haine negre pentru cei asupriți și săraci.

Astăzi există activiști din belșug. Pentru fiecare nedreptate, pentru fiecare asuprire sau fiecare răutate văzută, se găsește cineva care să o denunțe și să protesteze împotriva ei. Mulțimea de motivuri, pentru care ar trebui să se lupte, este aproape la fel de divers ca mulțimea de activiști, care luptă pentru schimbări ca: corupția guvernamentală, război, ilegalitate de gen, schimbări climatice, nedreptate rasială, nedreptate în închisori, controlul armelor, avorturi, sistemul de învățămînt, aspecte de sănătate și produse alimentare, drepturi LGBTQ (lesbieni, gay, bisexuali, transsexuali) etc.

Oameni prominenți își folosesc adesea poziția, pentru a se angaja pentru diferite scopuri. Kim Kardashian a făcut companie pentru reformele închisorilor. Regina King se angajează în favoarea egalității de gen. LeBron James este împotriva inegalității rasiale. Lady Gaga luptă amarnic pentru comunitatea LGBTQ. Beyonce se angajează în Black Lives Matter (viețile negre contează).

Indiferent de motivul lor, apărătorii lor luptă cu îndrăzneală. Lucrarea fiecărui activist este o reacție la suspinul general global. Ei au auzit strigătele celor asupriți, a celor maltratați, a celor care suferă și fiecare dintre ei luptă pentru cauza lui, convins, că prin poziția lui ar putea să ușureze durerea lumii.

Între timp, cauza reală a durerii acestei lumi este trecută cu vederea și este chiar negată.

A fost un timp, în care omenirea nu cunoștea suferință. Dumnezeu însuși a vorbit cu oamenii. Domnul Domnului a umblat cu oamenii. Era pace peste tot, era bucurie peste tot. Dar Adam și Eva erau neascultători. Rebeliunea lor împotriva aceluia care întruchipează dragostea și pacea, a despărțit în mod amar omenirea de Creatorul nostru. Această separare a marcat începutul suferinței noastre. Suspinul omenirii a început, cînd păcatul a intrat în lumea noastră. Și numai nimicirea păcatului ne poate alina durerea. Este îngrozitor a vedea cum chiar cei care încearcă să ușureze suferința, sunt legați de ceea ce a produs durerea noastre. În timp ce Johnny Cash încearcă să ușureze durerea celor deprimați, el imoralizează durerea inimilor umane prin dependențele și păcatele sale. Același lucru se întîmplă peste tot. În timp ce mulți luptă cu pasiune, pentru a alina durerea din jurul nostru, ei înșiși trăiesc într-o rebeliune deschisă împotriva Creatorului lor. Ei nu își dau seama, că această rebeliune este în primul rînd cauza chinurilor lumii.
„Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sînt robi ai stricăciunii” (2Petru 2:19).

Nouă nu ne lipsesc activiști suplimentari. Nu ne lipsesc organisații, care luptă pentru o cauză. Aceasă lume are nevoie urgent de Isus Hristos! El este singurul medicament pentru durerea noastră, singura noastră speranță, singurul nostru ajutor. Prin moartea Sa pe cruce și învierea Sa, El a dat omenirii puterea de a învinge cel mai rău dușman al nostru, păcatul. Prin El avem puterea, de a trăi o viață victorioasă, sfîntă și neprihănită. Și toți, cei care sunt spălați în sîngele Lui, și înving păcatul, reduc în mod dinamic suspinul umanității.

Schimbări efective și de durată nu vor veni din întîlnirile ONU, din companii suplimentare sau din mai multe proteste. Chiar dacă s-ar uni toate națiunile într-o luptă comună, pentru a pune capăt suferinței lumi, nu ar fi suficient, atîta timp cît rădăcina problemei păcatului nu este învinsă.

O, dacă această lume ar pricepe, cît de urgent are nevoie de Hristos. O, dacă ar fi mai mulți bărbați și femei sfinte, care ar învinge orice fel de păcat cu îndrăzneală și fără teamă.
Indiferent de cultura noastră, de națiunea și limba noastră, toți suferim din cauza păcatului, care a intrat în această lume. Și astfel ne unește și nevoia atotcuprinzătoare pentru Mîntuitor. El ne cheamă pe toți: Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.” Atunci și numai atunci cînd vom urma acestei chemări, va tăcea suspinul omenirii.
Sora Edel Neufeld