Puterea lui Hristos

Avem aicea un tînăr stînd în fața noastră, care s-a născut în înprejurări simple și nu avea avantaje positionale sau educaționale pentru a ieși în evidență în fața oamenilor, ci care a fost mulțumit să învețe straturile sociale inferioare a Imperiului Roman. El și-a dedicat între trei și patru ani acestei stăruințe.

El a adunat în jurul Lui un grup mic de ucenici care nu depășeau poziția Lui. El a provocat doar prigonire și dispreț în rîndul oamnenilor cu influență ai propriului Său popor, și înainte de a împlini vârsta mijlocie a fost condamnat ca răufăcător și supus la moarte violentă și rușinoasă.

După moartea Sa, cea mai remarcabilă și durabilă putere a fost dată celor al căror vieți au fost pline de umilință pînă la ultimul Său moment. Ale Lui au fost cuvintele puternice ale acestei lumi. Au fost principii vii și dătătoare de viață, care au dat oamenilor putere regeneratoare.

Cerințele, învățăturile, făgăduințele Sale nu conțineau nimic care să ațîțe sau să satisfacă înclinațile obișnuite ale oamenilor; nu era nici o onoare de cîștigat, nici o ambiție de a fi satisfăcut și nici de a se bucura de plăceri pofticioase. Cu toate acestea, cuvintele Sale erau mai puternice decât orice altă învățătură de pe pământ. Ele s-au răspîndit de la granițele înguste ale Iudeei și au atacat prejudecățile și superstițile străvechi ale lumii păgâne, și de-a lungul câtorva secole Evanghelia a devenit religia de stat a Imperiului Roman.

De atunci mulțimi de oameni mari s-au ridicat în picioare și au fost uitați din nou, dar oriunde au fost acceptate cuvintele lui Hristos în simplitatea lor, cuvintele Lui au avut puterea de a distruge susperstițiile, de a schimba perspectiva societății umane, a învăța oamenii adevăratele principii ale libertății, a trezi impulsuri care innobilează, întăresc și înalță umanitatea și întărește moralitatea și adevărata evlavie. Acest lucru pare a fi un contrast ciudat cu „realizările slabe” ale lucrării Sale de viață și cu aparentul triumf al vrăjmașilor Săi în timpul morții Sale pe cruce.
J.U.LOWRIE