Toată lumea zace în cel rău

A AVUT LOC PAS CU PAS … altfel nu s-ar fi putut produce deloc – acea schimbare socială, acea reevaluare a conștiinței morale a societății. Da, s-a întâmplat din ce în ce mai mult – o desprindere neînsemnată, o lovitură ușoară, bate, bate pe manierele sociale verificate de mult și pe sentimentele fine. Mass media și-a făcut treaba pe furiș. Îți amintești de televizoarele în alb – negru care au intrat în casele noastre? O invenție absolută, nu-i așa? Ce loc de desfășurare! Indiferent de canalul pe care l-ai ales, Hollywood s-a strecurat peste tot cu agenda s-a imorală. Ne-am uitat și am ascultat și am început să ne adaptăm. Afișele de publicitate, cărțile, filmele, muzica toate aceastea au lucrat ca o fiară vicleană, pentru a distruge evlavia în oameni.

Noi nu am știut ce va urma. Influențele ciclonice au zguduit atât de mult, pînă cînd lucrurile au fost întoarse în sus, astfel încît oamenii nu au mai știut ce este bun.

Prin faptul că oamenii se îmbracă lejer, se tatuează, își colorează părul verde, roșu sau violet, au devenit străzile orașelor noastre astăzi atît de diferite. Politicienii se alinează în rîndurile din față și în mijlocul paradelor. În unele țări nebunia este mai progresată, prin faptul că guvernele iau copii de la părinți, pentru că încercă să-și țină copilul departe de tendințele homosexuale – transsexuale. În special părinții creștini sunt bănuiți în mod deosebit.

Ia în considerare următoarea lege spirituală: Atunci cînd o persoană păcătuiește, acel păcat va face loc pentru altul și acesta pentru alt păcat și așa merge mai departe. Păcatele săvârșite în anii 1960 au fost semințele unei recolte din deceniile următoare. Oh, cît de repede s-a răspîndit răul! Din el au ieșit Jeffrey Epstein. Și totuși, pedofilia și traficul de oameni a lui Epstein pentru scopuri sexuale, nu este decît un mic indiciu al canalizării corupțiilor care au loc în spatele ușilor închise ale elitei bogate și puternice.

Întreaga lume este într-adevăr în răutate. Ca cineva care s-a lăsat complet în scaunul săude relaxare așa s-au predat masele de oameni la tot felul de păcate. Ei se relaxeasă și par mulțumiți că și-au pierdut echilibrul sufletesc, deșii ei au arterizat în mlaștină. Sub jugul dorințelor lor, încurajați de numărul lor mare, mulțimea de oameni nepocăită cere chiar și jertfa nevinovăției strigînd: „dați-ne copii!” Educatorii, psihologii, bibiotecarii, judecătorii, animatorii și guvernele urmează acestui apel. Conduși de o rîvnă ucigătoare, ei lucrează în permanență pentru a schimba planurile educaționale, legile și modul de gîndire a oamenilor. Copii nepăsători și fără apărare cad în mâna lor ca victime fără apărare. Mulțimea lor este mult mai mare decît victimile căzute în mîna lui Moloch.

Alți părinți, care nu s-au alăturat mulțimii nebune, care încearcă să-și protejeze nevinovăția și demnitatea copiilor lor, luptă pentru a-i proteja de regiunile întunecate de păcat și de dorințele răutăcioase. „În fața instanței cu voi!”strigă vocea mulțimii corupte. Așa cum era de prevăzut, instanțele judecătorești hotărăsc supuși osânda. Părintele este vinovat de abuzul asupra copilului său, deoarece s-a opus participării sale la agenda extinsă a satanei.

Aceasta este situația anului 2020, și toată lumea zace în cel rău! Paharul mâniei lui Dumnezeu se va revărsa curând. Isus Hristos se întoarce în focul aprins pentru a se răzbuna împotriva celor care sunt neascultători Evangheliei Lui (2 Tes.1:8).
Iar noi care știm că sîntem din Dumnezeu (1 Ioan 5:19) avertizăm insistent această lume păcătoasă. „Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți!” (1 Cor 15:34) „Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fărădelegile voastre, pentruca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire.” (Eze 18:30b).

O, dacă s-ar trezi mulțimile de oameni din somnul lor păcătos! Această viață zadarnică se va termina curând și fiecare dintre noi va părăsi această lume, pentru a întîlni pe creatorul și judecătorul lui. Este timpul să ne ridicăm și să ne pregătim să-L întîlnim pe Dumnezeu. „Țară, Țară, Țară, ascultă glasul Domnului!” (Ier 22:29).
Sora Susan Mutch