Ziua mare a judecății

    O înstiințare, o invitație în fața judecății. Un proces judiciar, anunțat de o trâmbiță, pregătită de distrugerea elementelor și ținută de judecătorul cerului și al pământului. Toți trebuie să apară. Toți trebuie să fie judecați. Lucrările pe care le-a făcut fiecare om cînd era în trup, trebuie să fie răsplătite.

    Cazul tuturor timpurilor. Răzbunarea sîngelui (Psalm 9:13), din zilele lui Abel, cel drept, pînă la împlinirea epocei trîmbiței a șaptea. Peste șase mii de ani de dovezi – o mare bibliotecă de volume asociată cu o carte mare, legea veșnică a lui Dumnezeu, care a fost transmisă de-a lungul veacurilor în conștiința oamenilor și acum este deschisă ca cea mai înaltă linie de judecată pentru dreptate și nedreptate. Miliarde de martori, apărători și jurați sunt prezenți. Fiecare acuzație, fiecare mărturie, fiecare judecată este făcută cunoscut în fața marelui amfiteatru al oamenilor. Fiecare sentință nu va fi sprijinită doar de ceata îngerilor, dar și de cei drepți și poate chiar și de cei condamnați, atât de mare va fi percepută dreptatea suverană.

    Acolo nu va exista nici o contradicție, nici genunchi rigide, nici obiecții filosofice sau pedagogice. Adevărul nu este măsurat pe o scară relativă. Într-o clipă îl va cunoaște, îl va recunoaște și se va închina toată omenirea în fața creatorului și judecătorului.

    Crimele mari, corupția omenească a cărei strigăt ajunge pînă în cer, intrigile ascunse ale domnilor pămîntești vor fi descoperite, judecate și condamnate. Complotul enorm al șarpelui este expus și fiecare făcător de rău descoperit. Ridicați-vă, cei care urmați lui Cain, în ura lui ucigătoare față de dreptate și în rebeliunea lui împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Ridică-te, seminție Core, mare în număr tu care acuzi împărăția! Ridicați-vă, Sanbalats care criticați ingineria cerească! Ridicați-vă, fii lui Ahab, care asupriți pe fii lui Dumnezeu și a oamenilor! Ridicați-vă, ficele Izabelei care iubiți deșertăciunea! Ridicați-vă, cei din Sodom, care răsuciți natura! Ridicați-vă, oameni umaniști a lui Nebucadnețar! Ridicați-vă, farisei din toate timpurile, voi ipocriți nobili! Ridicați-vă, cei ca Iuda, care trădați stăpînul! Ridicați-vă, urmașii lui Pilat, care puneți la îndoială adevărul și acordați preferințe seculare! Ridicați-vă voi cei bogați, care sunteți ca Demas, ai căror bani ruginiți au dispărut! Cei care sunteți mincinoși ca Anania și Safira; care sunteți ca Imeneu, Alexandru și ceilalți hulitori! Ridicați-vă, închinătorii idolilor, cei care disprețuiesc, batjocoresc sau comit adulter! Așa va fi cunoscut și condamnat fiecare cuvânt înșelător rostit, fiecare literă scrisă cu degete sîngeroase, fiecare bănuț înșelat, fiecare gând însoțit de rebeliune, egoism și ură, da, tot ce este contrar naturii și voinței lui Dumnezeu.

    Dar mai există încă o carte! Oamenii drepți sunt scriși acolo: Oamenii, care nesocotesc un câștig scos prin stoarcere (Isaia 33:15); Oamenii, care propovăduiesc săracilor Evanghelia (Matei 11:5); Oamenii, care vin din necazul cel mare (Apocalipsa 7:14); Oamenii, la care nu le este rușine de Evanghelie (Romani 1:16); Oamenii, care dau apă celor însetați (Matei 10:42); Oamenii, de credință; străini și locuitori vremelnici, care au găsit patria cerească; Oamenii care au fost persecutați, batjocoriți, clevetiți, bătuți (Evrei 11); cei săraci în duh, cei blânzi, cei cu inima curată, cei milostivi, cei împăcuitori (Matei 5); toți cei care iubesc crucea; „va da viața veșnică celor care, prin stăruința în bine, caută slavă, cinste și neputrezire” (Romani 2:7). Fiecare nume care se va citi din cartea vieții – ce bucurie mare! În această zi se bucură și alții nu numai îngerii! În timp ce fiecare copil a lui Dumnezeu va sta însuși și va fi neprihănit veșnic în fața ochilor mulțimilor batjocoritori și disprețuitori și în fața ochilor acuzatorului răufăcător, se va uni întreaga familie, numai în cer și nu pe pământ ca până acuma, la o veselie puternică și înveselătoare.

    Nu mai există timp, nici grabă, nici rătăcire. Judecata asupra lucrărilor fiecărui om este în conformitate cu legea sfântă nemodificabilă. În cele din urmă Satana, îngerii lui, slujitorii lui și lucrările lui vor fi aruncate în Gehenna, și după acea cei drepți vor merge în bucuria veșnică.

„ Apoi am vãzut un scaun de domnie mare și alb, și pe Cel care ședea pe el. Pãmîntul și cerul au fugit dinaintea Lui, și nu s’a mai gãsit loc pentru ele. Și am vãzut pe morți, mari și mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cãrți au fost deschise. Și a fost deschisã o altã carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați dupã faptele lor, dupã cele ce erau scrise în cãrțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții cari erau în ea; Moartea și Locuința morților au dat înapoi pe morții cari erau în ele. Fiecare a fost judecat dupã faptele lui. Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost gãsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 20;11-15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fratele Abraham Wiebe