Charles Finney cu privire la modă

Întrebarea de acum este cu privire la îmbrăcăminte, moda şi tot araiul ei, etc. Vreau să mărturisesc aici că în trecut trăiam şi eu în rătăcire în privinţa aceasta. Am crezut şi am învăţat şi pe alţii, că cea mai bună cale pentru creştini de a urma, este să se îmbrace cu discreţie, pentru a nu fi băgaţi în seamă, să se conforme modei şi schimbărilor ei, pentru a nu părea deosebiţi, şi ca nimeni să nu fie înclinat să creadă că ei ar fi diferiţi de oamenii din lume în aceasă privinţă. Dar mi-am văzut greşeala şi acum sînt foarte uimit de orbirea mea din trecut.

Este datoria ta să te îmbraci aşa simplu ca să areţi lumii că tu eşti indispus să-ţi pui încrederea în lucrurile modei şi nu pui nici o valoare pe ele, ci dinpotrivă le dispreţuieşti şi le respingi cu totul. Dar dacă nu eşti deosebit de lume şi dacă nu te separezi tu însuţi de moda ei, atunci tu arăţi mai degrabă că o preţuieşti. Nu este altă posibilitate să aduci o mărturie bună prin viaţa ta împotriva modei acestei lumi, decît prin a te îmbrăca în haine simple.

Cine nu ştie că metodiştii, cînd erau renumiţi pentru îmbrăcămintea lor simplă şi pentru împotrivirea lor la moda lumească şi plăcerile ei, aveau în schimb putere la Dumnezeu în rugăciunile lor – şi deasemenea erau respectaţi de întreaga lume ca şi creştini sinceri. Şi cine nu ştie, că de cînd ei au pus deoparte această particularitate şi s-au conformat lumii în îmbrăcăminte şi alte lucruri, căutînd influenţa lumii, ei au început să piardă puterea în rugăciune? Nu era mai bine dacă nu ar fi dărîmat niciodată acest zid! Aceasta a fost una din cele mai importante învăţături în sistemului lui Wesley, ca urmaşii lui să fie deosebiţi de restul lumii prin purtarea unei îmbrăcăminţi simple.

Obiecţii: „Nu are importanţă cum ne îmbrăcăm, dacă inimile noastre sînt sincere şi adevărate.” Inima ta sinceră, adevărată! Poate, inima ta să fie sinceră, adevărată în timp ce comportarea ta este greşită? Tot aşa un om care blestemă şi înjură, poate spune: „Nu are importanţă ce cuvinte spun, dacă inima mea este sinceră şi adevărată.” Nu, inima ta nu poate să fie sinceră şi adevărată pînă cînd comportarea ta v-a fi sinceră şi adevărată. Ce este comportarea ta exterioară dacă nu manifestaţia a ceea ce este în inimă. Dacă inima ta este sinceră, adevărată atunci nu vei avea dorinţa să urmezi moda lumii.

Obiecţii: „Dacă ne îmbrăcăm în felul acesta, vom fi numiţi fanatici!”
Nu este important cum te vor numi necredincioşii – fanatic, metodist sau altcumva – oamenii te vor cunoaşte că eşti un creştin şi conştiinţa lor le va spune că tu eşti drept. Cum a fost cu creştinii de pe vremuri? Ei au trăit separaţi de lume, şi au făcut aşa o impresie, căci chiar şi scriitorii lor infideli, au spus despre creştini: „Aceşti oameni cîştigă inimile mulţimii, pentru că ei înşişi au fapte de dragoste şi defaimă lumea.”