Ca şi în zilele lui Noe

Predicarea lui Noe au fost o nebunie pentru oamenii care au trăit înaintea potopului, dar el a continuat să construiască corabia şi a continuat să predice, în ciuda dispreţului oamenilor din jurul lui. Acest lucru a cerut curaj. Deasemenea trebuia să aibă o convingere neclintită, prin faptul că a primit într-adevăr o descoperire da la Dumnezeu – că va veni un potop şi că este necesar să construiască o corabie. Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu, vorbind plin de autoritate.

Generaţia de oameni din timpul lui nu l-au crezut. Un potop peste toată lumea? Distrugerea tuturor celor care nu vor să intre în corabie? Ce absurditate! Noe trebuie că are o minte deranjată, ori este plin de mîndrie în inima lui, ca să creadă că toată lumea va da atenţie mesajului său exclusiv. Noi vom continua să trăim cum ne place şi-l vom ignora pe acest om bătrîn şi fii lui cu mentalitatea influenţată de tatăl lor.

Dar Noe a avut dreptate. Mulţimea a fost greşită. Batjocura a încetat. El şi şapte membrii ai familiei Lui, au fost singurele fiinţe umane care au rămas pe pămînt după potop. Toţi ceilalţi au fost luaţi de potop.

Ne întrebăm, ce le-a trecut oamenilor prin minte, cînd au apărut animalele, după ce a fost gata corabia. Noe le-a spus cu siguranţă că animalele vor veni şi că venirea lor este semnul că potopul este aproape. Probabil ei au rîs de el. Dar potopul a venit. A fost o adunare supranaturală a acestor creaturi. Dumnezeu le-a adunat în momentul potrivit şi la locul potrivit. Acest singur semn ar fi trebuit să le fie de ajuns, ca ei să creadă ceea ce le-a spus Noe şi să intre în corabie.

Tot la fel va fi şi la sfîrşitul lumii. Viaţa aceasta este tot aşa de ordinară pentru generaţia noastră cum a foat în timpul lui Noe, dar în una din aceste zile ordinare, Isus va apărea în curînd în Slava Sa şi lumea aceasta va înceta să mai fie. Generaţia lui Noe a avut o ocazie de a se salva, înainte de a veni potopul: Noe şi corabia.

Tot aşa şi asităzi Dumnezeu are un popor care cu credincioşie sună ultima alarmă pentru rasa umană. El îşi restaurează din nou Biserica Sa şi cheamă pe toţi acei răscumpăraţi, înapoi într-o singură turmă. Pentru mulţi, acest mesaj este tot aşa de străin cum a fost şi mesajul lui Noe pentru oamenii din zilele lui. Este posibil ca poporul lui Dumnezeu să fie adunat într-o singură turmă? Da, prin aceeaşi putere, care a tras animalele la momentul potrivit şi la locul potrivit.

„Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului… Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi ( Matei 24:35-44).