Unde te duce drumul tău

„Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor:
„Uitaţivă cu băgare de seamă la căile voastre! “Hag.1:5

Acesta este un apel adresat întregii omeniri. Prin aceasta ne referim la faptul că ar trebui să te opreşti şi să te gîndeşti pe ce cale te afli. Unde mă duce drumul pe care mă aflu. Sînt pe drumul care mă duce în cer? Care este sfîrşitul final al căilor mele? Dacă viaţa ta este măsurată, în Cuvîntul lui Dumnezeu îţi va da viaţă veşnică sau îţi va condamna sufletul tău în focul iadului.
Există numai două căi. Calea îngustă este calea care duce la viaţă iar calea lată te duce în iad. Tu te vei întreba: „Cum recunosc, pe care cale mă aflu?” Dacă duci o viaţă fără păcate, vei şti. Dacă nu, eşti pe calea greşită. Biblia ne spune în 1 Ioan 3:8 „Cine păcătuieşte este de la Diavolul.”

Poate te vei întreba: „Ce este păcatul? ”Biblia ne explică în Iacov: 4:17 „Deci cine ştie să facă bine şi nu-l face, păcătuieşte.” A păcătuii înseamnă să nu permiţi Lui Hristos să lucreze în inima ta şi să calci harul lui cu picioarele.

Să privim mai întîi drumul păcatului. Acest drum nu te mulţumeşte niciodadă. În Hag. 1:6 scrie: „Aţi semănat mult, şi strîngeţi puţini;…beţi, şi tot nu vă potoliţi setea; vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine cîştigă o simbrie,o pune întro pungă spartă. ” Descrie acest vers viaţa ta? Cauţi satisfacţie în viaţă păcătoasă? Acolo nu o vei găsi. Drumul păcătos este un drum greu. Nu îl vei putea urma fără să fi jefuit de orice lucru bun. Păcatul nu îţi va da niciodată bucurie permanentă. El îţi face multe promisiuni dar ţine foarte puţin. Toate promisiunile lui sînt goale. Bucuriile păcatului nu ţin mult timp. (Evrei 11:25) Din cauza lui vei suferii mult şi sfîrşitul lui este chin fără nici o speranţă la capătul acestuia. A fi un singur moment pe acest drum, este un risc mult prea mare!

„Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sînt cei care intră pe ea.” Mat.7:13. „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata a Lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus, Domnul nostru.” (Rom.6:23).

Mulţumim lui Dumnezeu, că nu ne-a lăsat fără nici o speranţă! Există o altă cale. Tu poţi să alegi calea sfinţeniei. În Mat. 7:14. ne spune scriptura că există o cale îngustă, care duce la viaţa veşnică. Această cale te mulţumeşte pînă în adîncimea sufletului tău. Ioan 4:14 scrie: „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţîşni în viaţă veşnică.”

Îţi doreşti să ai adevărată bucurie şi satisfacere. Dacă vei intra pe poarta cea strîmtă, vei găsi ceea ce cauţi. Este cel mai bun drum. Răsplata este mare. Nu îţi va părea rău niciodată că ai ales drumul acesta.

Poate te vei întreba „Cum pot să ajung pe această cale îngustă?” Fapt.Apost.3:19 cere un apel la pocăinţă şi întoarcere la Domnul Dumnezeul vostru, ca să vi se şteargă păcatele voastre. Isaia1.18 spune: „Veniţi totuşi să ne judecăm”, zice Domnul „De vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul,…se vor face ca lîna.” Şi Ioan 3:7 ne zice, că trebuie să fim născuţi din nou.

Trebuie să ai o adevărată pocăinţă şi să ai o întristare după voia lui Dumnezeu. 2Cor.7:10 ne spune: „Cînd întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mîntuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe cînd întristarea lumii aduce moartea. ” Întristarea după voia lui Dumnezeu va produce o transformare în viaţa ta. Dacă ai o astfel de întristare spre pocăinţă nu vei mai continua să păcătuieşti. Aceasta va provoca o mare grijă.

Întristarea după felul lumii aduce moartea, cu toate acestea, prin înşelarea sufletului într-o pace falsă şi aduce sentimente bune pentru a te orbi. 1 Ioan 5:18 ne spune: „ Stim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, căci cel care a fost născut din Dumnezeu se păseşte, şi Cel Rău nu se atinge de el.” Pe care drum te vei duce? Vei continua să deţii cursul curent, în ciuda prevenirii blînde al Duhului sfînt, şi vei fi printre cei care merg în pedeapsa veşnică? Sau vei fi unul dintre cei, care cred în mîntuirea sufletelor lor şi a obţine darul vieţii
veşnice în Isus Hristos.

Oh suflete, fii atent în alegerea ta! Această este decizia cea mai importantă pe care o vei face. Vei alege viaţa? Sau te vei decide pentru moarte? Tu, va trebui să alegi.
Alege pe Hristos! El este calea, adevărul şi viaţa.