Eşti tu pregătit?

„Pregăteşte-te să întîlneşti pe Dumnezeul tău.”

Eşti tu pregătit să întîlneşti pe Dumnezeu în pace şi în orice clipă? Eşti sigur că vei merge în cer cînd vei muri? În ziua aceia, întrebarea nu va fi dacă ai crezut tu în Dumnezeu, sau dacă te-ai dus la Biserică în mod regulat, sau dacă ai fost cinstit şi de o bună morală. Întrebarea va fi, eşti tu născut din nou? Ai tu o mîntuire Biblică reală care te curăţă de tot păcatul şi-ţi dă putere să trăieşti o viaţă sfîntă, fără să mai păcătuieşti.

Biblia ne spune că acolo v-or fi unii care cu adevărat aşteaptă să intre în cer, dar Dumnezeu îi va refuza, pentru că deşi ei au făcut multe lucruri religioase, ei erau încă în păcatele lor. Matei 7:21-23

Eu îţi vorbesc aşa pentru că vreau ca tu să fii salvat pînă încă mai este timp şi ai ocazia. Mulţi oameni au fost înşelaţi de religia falsă din jurul nostru şi nu-şi dau seama care sînt cerinţele ca să intri în cerul sfînt a lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca tu să fi pierdut pe veci.

Evrei 12:14 ne avertizează că fără sfinţenie nimeni nu va vedea pe Domnul. Noi nu putem să fim sfinţi prin puterea noastră, dar noi putem deveni beneficiari ai sfințeniei Lui Dumnezeu, prin lepădarea de păcat pentru totdeauna, şi prin predarea complectă a vieţii noastre în mîna Lui Isus Hristos. El este un mîntuitor puternic şi a murit ca să ne salveze din păcat. El nu numai ne-a iertat păcatul ci în realitate l-a luat de la noi şi ne-a dat Harul Divin ca să nu mai păcătuim.

Aceasta este o mare Salvare! Dumnzeu schimbă inimile şi dorinţele noastre şi ne ajută să trăim în ascultare de Cuvîntul Său.

Dragul meu, ai găsit tu această mare Salvare? Dacă nu ai găsit, atunci tu nu eşti pregătit să întîlneşti pe Dumnezeu, şi tu trebuie să fii „născut din nou” (Ioan 3:7). Roagă-L pe Isus să te ierte şi să te cureţe de tot păcatul, şi El te va face o persoană nouă. Vechea ta viaţă, plină de păcat va fi dată uitării.

Dumnezeu are dorinţa să salveze pe toţi cei ce vin la El prin credinţă şi cu sinceritate. El nu doreşte ca tu să fii pierdut prin faptul că nu vei fi pregătit în ziua aceia, ci doreşte ca să fii mîntuit acuma.

Te rog să cauţi acuma pe Dumnezeu cu toată inima ta şi să fii sigur că eşti pregătit pentru Ziua Judecăţii.