Cum să fii mîntuit

Te rog să consideri următoarele:

1.Viaţa, oricît de lungă ar fi, trece foarte repede.
2.Este un CER pe care trebuie să căutăm să-l cîştigăm şi un IAD pe care trebuie să căutăm să-l evităm.
3.Curînd tu vei fi în veşnicie.
4.Tu vei petrece veşnicia în cer într-o stare de slavă nedescrisă, sau în iad unde este plînsul şi scrîşnirea dinţilor.
Să te trezească Dumnezeu să vezi că prin faptul că eşti un păcătos, tu nu mai că vei fi pierdut, dar

TU EŞTI DEJA PIERDUT.

Dacă recunoşti faptul acesta, poţi să ai curajul în ceea ce Isus a spus: „Fiindcă Fiul omului a venit să mîntuiască ce era pierdut.” Matei 18:11.
NUMELE LUI DECLARĂ ACEST FAPT
„Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele ISUS, pentru că El va MÎNTUI pe poporul Lui DE PĂCATELE SALE.” Matei 1:21.

CA SĂ FII MÎNTUIT TREBUIE MAI ÎNTÎI SĂ TE POCĂIEŞTI

„…POCĂIŢI-VĂ, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 3:2
„…Ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Luca 13:3
„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.” Fapte 17:30

POCĂINŢA ADEVĂRATĂ SE VA VEDEA PRIN ROADELE ADUSE
„Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.” Matei 3:8.

1. Îtristare adîncă pentru păcat
„În adevăr, cînd întrisarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mîntuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe cînd întristarea lumii aduce moartea.” 2Cor.7:10.
„Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.” Psalm 38:18.

2. Un Duh mîhnit şi zdrobit
„Domnul este aproape de cei cu inima frîntă, şi mîntuieşe pe cei cu duhul zdrobit.” Psalm34:18.
„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh zdrobit; Dumnezeule, tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mîhnită.” Psalm 51:17
„Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este vecinică şi al cărui Nume este sfînt. „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sînt cu omul ZDROBIT ŞI SMERIT, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.” Isaia 57:15

3. Mărturisire
Cu o inimă mîhnită, mărturiseşte-ţi păcatele
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” 1 Ioan 1:9.
„Şi mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.” Matei 3:6.

4. Lasă tot păcatul în urma ta
Nu este destul să te pocăieşti şi să te mărturiseşti, ci trebuie deasemenea să te laşi de tot păcatul.
„Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertînd.” Isaia 55:7.
„Cine îşi ascunde fărădelegile, propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.”
Prov. 28:13.
„…oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu,” Luca 14:33
„…Du-te şi să nu mai pocăieşti.” Ioan 8:11

5. Un Duh Iertător
Noi trebuie să iertăm pe cei ce ne-au greşit, ori Dumnezeu nu ne va ierta pe noi.
„Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” Matei 6:12,14,15.
„Şi cînd staţi în picioare de vă rugaţi, să ieraţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşeile voastre.” Marcu 11:25.
„Tot aşa vă va face şi Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” Matei 18:35.

6. Restituire (Despăgubire)
Tot ce a fost furat sau luat prin înşelăciune trebuie dat înapoi, or să plăteşti la stăpîn, valoarea obiectului în bani.
„…şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” Luca 19:8

7. Credinţa
În timp ce-ţi verşi inima ta lui Dumnezeu în rugăciune fă şi ultimul pas şi tu vei găsi că povara ta de păcat şi vinovăţie va fi ridicată. Inima ta atuncia va fi plină de pace şi bucurie.
„… Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.” Fapt 16: 31.
„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută .” Evrei 11:6.
„…şi ceeace cîştigă biruinţa asupra lumii, este credinţa noastră.” 1Ioan 5:4.
Nu va fi greu să obţii credinţă pentru mîntuire, dacă crezi toate aceste lucruri şi le împlineşti.
„Domnul…şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” 2 Petru 3:9.
Isus a spus: „…cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară.” Ioan 6:37