Trâmbița a șasea

 „Îngerul al șaselea a sunat din trîmbițã. Și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu,  și zicînd îngerului al șaselea, care avea trîmbița: „Desleagã pe cei patru îngeri, cari sînt legați la rîul cel mare Eufrat!”   Și cei patru îngeri, cari stãteau gata pentru […]


Trâmbița a șaptea

„A doua nenorocire a trecut. Iatã cã a treia nenorocire vine curînd. Îngerul, al șaptelea a sunat din trîmbițã. Și în cer s’au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împãrãția lumii a trecut în mînile Domnului nostru și ale Hristosului Sãu. Și El va împãrãți în vecii vecilor.” Și cei douãzeci și patru de bãtrîni, cari […]


Pecetea a șaptea

„Cînd a rupt Mielul pecetea a șaptea, s’a fãcut în cer o tãcere de aproape o jumãtate de ceas.” Apocalipsa 8:1 „Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, și împrejurul Lui o furtunã puternicã.” (Psalm 50:3). „Strigã în gura mare, nu te opri! Înalțã-ți glasul ca o trîmbițã, și vestește […]


Pecetea a șasea

 „Cînd a rupt Mielul pecetea a șasea, m’am uitat, și iatã cã s’a fãcut un mare cutremur de pãmînt. Soarele s’a fãcut negru ca un sac de pãr, luna s’a fãcut toatã ca sîngele, și stelele au cãzut din cer pe pãmînt, cum cad smochinele verzi din pom, cînd este scuturat de un vînt puternic. […]


Introducere

Introducere Lucruri ascunse sunt descoperite unui Apostol izgonit, înaintat în vîrstă pe o insulă pustie din marea Egee. Și văzînd aceste viziuni, au fost scrise de apostolul Ioan după porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu a dezvăluit aceste lucruri care sînt taine pentru cei mai mulți, ca acestea să fie înțelese de adevărații Săi apostoli și profeți. […]


Sfințirea deplină

Sfințirea deplină „Dumnezeul pãcii sã vã sfințeascã El însuș pe deplin; și: duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, sã fie pãzite întregi, fãrã prihanã la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Celce v’a chemat este credincios, și va face lucrul acesta“. (1 Tesaloniceni 5:23-24) Prea iubitul apostol Pavel a scris odată: „Oamenii răi și înșelători […]


Trâmbița a cincea

Trîmbița a cincea „Îngerul al cincelea a sunat din trîmbițã. Și am vãzut o stea care cãzuse din cer pe pãmînt. I s’a dat cheia fîntînii Adîncului și a deschis fîntîna Adîncului. Din fîntînã s’a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și vãzduhul s’au întunecat de fumul fîntînii. Din fum au […]


Pecetea a cincea

Pecetea a cincea „Cînd a rupt Mielul pecetea a cincea, am vãzut supt altar sufletele celor ce fuseserã junghiați din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, și din pricina mãrturisirii, pe care o ținuserã. Ei strigau cu glas tare, și ziceau: „Pînã cînd, Stãpîne, Tu, care ești sfînt și adevãrat, zãbovești sã judeci și sã rãzbuni sîngele […]


Păstori după inima lui Dumnezeu

Păstori după inima lui Dumnezeu „Vã voi da pãstori dupã inima Mea, și vã vor paște cu pricepere și cu înțelepciune.” Ieremia 3 :15 Ce promisiune prețioasă pentru copii lui Dumnezeu de a avea păstori după inima Dumnezeului nostru prea sfînt și iubitor – păstori cari nu urmăresc motive egoiste, nu aleargă după salarii mari, […]


Trâmbița a patra

Trîmbița a cincea „Îngerul al cincelea a sunat din trîmbițã. Și am vãzut o stea care cãzuse din cer pe pãmînt. I s’a dat cheia fîntînii Adîncului și a deschis fîntîna Adîncului. Din fîntînã s’a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și vãzduhul s’au întunecat de fumul fîntînii. Din fum au […]


Pecetea a patra

Pecetea a patra „Cînd a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul fãpturii a patra zicînd: „Vino și vezi!” M’am uitat, și iatã cã s’a arãtat un cal gãlbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, și împreunã cu el venea dupã el Locuința morților. Li s’a dat putere peste a patra parte […]


Hai să judecăm cu dreptate

Hai să judecăm cu dreptate! De-a lungul zilei Evangheliei, s-au introdus multe învățături străine și corupții în atmosfera spirituală de către Diavolul cu scopul de a împiedica să strălucească lumina curată și sfîntă a Evangheliei. Dar apropiindu-ne de concluzia acestei dispensări a Evangheliei, Dumnezeu este ocupat cu clarificarea aerului de norii negri, pătrunderea întunericului pentru […]


Trâmbița a treia

Trâmbița a treia „Al treilea înger a sunat din trîmbițã. Și a cãzut din cer o stea mare, care ardea ca o fãclie; a cãzut peste a treia parte din rîuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema „Pelin”; și a treia parte din ape s’au prefãcut în pelin. Și mulți oameni au murit din […]


Pecetea a treia

Pecetea a treia „Și când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie, zicând: „Vino și vezi!” m-am uitat, și iatã că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: […]


Lepădarea de credință

Lepădarea de credință Un păcat extrem de disprețuit Lepăderea de credință este o răutate extremă și o insultă inexprimabilă pentru lucrarea de răscumpărare a lui Hristos pe Golgota. Ea este înstrăinarea tainei de evlavie în schimbul tainei răutății. Ea este o nebunie. Lepădarea de credință este un înșelător care așteaptă cu răbdare prada, un ucigaș […]


Trâmbița a doua

Trâmbița a doua „Al doilea înger a sunat din trîmbițã. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și a treia parte din mare s’a fãcut sînge; și a treia parte din fãpturile, cari erau în mare și aveau viațã, au murit; și a treia parte din corãbii au […]


Pecetea a doua

Pecetea a doua „Cînd a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua fãpturã vie zicînd: „Vino și vezi.” Și s’a arãtat un alt cal, un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea sã ia pacea depe pãmînt, pentru ca oamenii sã se junghie unii pe alții, și i s’a […]


Noi am fost trimiși

Noi am fost trimiși „Isus le-a zis din nou: „Pace vouã! Cum M’a trimes pe Mine Tatãl, așa vã trimet și Eu pe voi.” (Ioan 20:21). Noi sîntem trimiși, pentru a face o lucrare spirituală urgentă. Scopul chemării și existenței noastre este să vestim Evanghelia veșnică fiecărei națiuni, trib, limbă și fiecărui neam. Domnul secerișului […]


Prima Trâmbiță

„Și cei șapte îngeri, cari aveau cele șapte trîmbițe, s’au pregãtit sã sune din ele. Îngerul dintîi a sunat din trîmbițã. Și a venit grindinã și foc amestecat cu sînge, cari au fost aruncate pe pãmînt: și a treia parte a pãmîntului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși, și […]


Prima Pecete

„Cînd a rupt Mielul cea dintîi din cele șapte peceți, m’am uitat, și am auzit pe una din cele patru fãpturi vii zicînd cu un glas ca de tunet: „Vino și vezi!” M’am uitat, și iatã cã s’a arãtat un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc; i s’a dat o cununã, […]