Cea mai uimitoare carte

Oamenii sceptici încearcă să discrediteze Biblia, negând că este o apocalipsă Dumnezeiască. Ei fac aceasta pentru că nu vor să creadă în existența lui Dumnezeu, care cere ascultare; cum ar putea să păcătuiască altfel nepedepsiți? Revista Time a spus, că ateiștii abia așteaptă să demonstreze, că ceea ce scrie Biblia nu sunt doar povești. Ei vor aștepta în zadar.

Lasă-i să arunce argumentele lor lipsite de sens împotriva Scripturii, dacă nu se pot abține – Biblia va sta neclintită, în timp ce săgețile lor umaniste se sfărîmă și cad la pămînt.

Dacă umaniștii ar avea dreptate să spună că Biblia ar fi doar o carte scrisă de oameni fără inspirație Dumnezeiască, atunci ar trebui să prezinte acesta ca cea mai mare dovadă pentru puterea omului! Ce carte uimitoare! Ia în considerare, ce fel de oameni ar fi trebuit să fi fost acești scriitori, pentru că…

. fondul istoric din Biblie este corect – unele au fost scrise cu sute de ani înainte de evenimentul propriu-zis! Aceasta include prezicerea creșterii și căderii diferitelor împărății. Cît de admirabil! Cît de previzibil poate deveni un muritor?!

. cei patruzeci de scriitori ai acestei cărți au trăit o perioadă de aprox. 1500 de ani. Deșii previn din diferite epoci, culturi și clase sociale, scrierile lor sunt izbitor de uniforme fără contradicții. Ai întîlnit vreodată un grup de scriitori însuflețiți de aceleași sentimente și convingeri? Există un secret special pe care trebuie să-l decoperim?

. Vestea lor umanitară are puterea de a calma inimile oamenilor, a oferi dragoste și mîngîiere tuturor. Scriitorul ne îndeamnă să ne amintim de săraci și văduve, să ne ducem o a doua milă pentru alții, și să ne iubim unii pe alții – chiar și pe dușmanii noștri. Iartă și tratează pe fiecare, așa cum ai dori șă fi tratat de ei. Dacă acestea, precum și multe alte învățături ale Bibliei, ar fi urmate, acestea ar aduce armonie între oameni. Violența ar dispărea și nu vor mai fi războaie.

Cît de sensibilă, iertătoare și iubitoare a fost persoana care avut o astfel de atitudine! Astfel de scrieri ar trebui să umple pământul ! Caută cartea acestei persoane! Și dacă aceste îndrumări excelente au fost întrupate în viața lui, privește această persoană și urmează-o.

Filozoful german Ludwig Wittgenstein a spus: „Dacă cineva ar fi capabil să scrie o carte despre etică, care ar fi cu adevărat o carte despre etică, această carte (Biblia) ar distruge toate celelalte cărți din lume cu o singură lovitură.”

Dacă s-ar citi Biblia cu ochii unui om care o consideră doar ca un produs al oamenilor muritori, acești oameni ar trebui să fie admirați. Înțelepciunea, cunoștința și înțelegerea lor comulativă sunt fără precedent. Acest grup de scriitori a reușit să producă cea mai bine vândută, cea mai durabilă și mai răspândită carte din lume, meritînd cel mai mare premiu pentru realizări literare și umanitare deosebite.

Un cititor cinstit trebuie să aibă curaj să spună, că au scris sub inspirație Dumnezeiască.

Eu voi încheia cu cuvintele lui Erwin Luzer: „Motivul longevității Bibliei nu poate fi găsit la oamenii care au scris-o, ci la Dumnezeu care a inspirat-o.”
Sora Susan Mutch