Editorial

   Dacă oamenii au avut vreodată nevoie de protecție atunci este acuma, în ziua de astăzi. Un Jetstream de păcate înconjoară globul nostru și întoarce mulțimile de oameni, care nu sunt ancorați în Isus Hristos cu capul în jos.

Voi toți cei păcătoși de toate culorile, voi care vă lăsați bătuți de aceste vânturi – celor triști, celor asupriți; cei care sunt exploatați ca roți dințate în sistemul acestei lumi; intelectuali mîndri și cei fascinați și directionați greșit de stiința modernă; acei care sunt împinși într-o lume virtuală izolată de mass-media; acei pe care, domnii lacomi de la Hollywood i-a lăsat în urmă zadarnici și goi; și victimelor religilor greșite, le strigăm „Veniți aicea!” acordați atenția oamenilor care și-a găsit refugiu și odihnă. Opriți-vă priviți în jur și observați! Nu credeți că este suficient?

Cît timp veți mai îndura să fiți goli, singuratici și depresivi? Cît timp veți mai permite Dumnezeului acestei lumi să vă țină prinși în cursul acestei lumi? Cît timp mai puteți – voi care credeți, că sînteți din țesuturi și atomi – să așteptați venirea zilelor voastre, dacă oricum credeți că sunt fără scop? Cît timp, voi oameni, veți mai apăsa butoane și priviți în ecranele voastre, în timp ce familiile voastre se destramă și viața voastră prețioasă precum și șansele voastre trec repede înaintea ochilor voștrii? Încă odată vă spun: „Opriți-vă! Aruncați o privire în jur! Observați! Ați fost născuți pentru asta?

Cît timp dragii mei, veți permite filmelor, mijloacelor de difusare în masă și revistelor, să decidă cine sunteți, cum să arătați, sau pe cine să imitați? Nu există realizări mai nobile decît un astfel de kitsch ieftin, vopsea și luciu?

Și cît timp dragi suflete religioase, veți mai rătăci în holurile și peșterile religilor false, înstrăinați de prezența și puterea lui Dumnezeu? Nu știți că asupra ei este scris I- Cabod și că mânia Atotputernicului se odihnește asupra căilor lor păcătoase și iubitoare de lume.

Auziți, auziți toți fiii lui Adam – voi sunteți aceia care au nevoie de adăpost! Lăsați păcatul și căile morții! Părăsiți cursul acestei lumi și fugiți de mânia care vine! Isus este ușa spre orașul de scăpare, sîngele Lui și marea Sa mântuire sunt disponibile pentru voi. Aici în turma Lui binecuvântată, este viață și curg ape vindecătoare pentru inimile frînte. Familia lui Dumnezeu este sigură și binecuvântată. Voi ați fost rânduiți să fiți părtași la aceasă pace și bucurie, pentru că Isus însuși a spus: „Cine vrea … să vină!” Nu șovăiți la o așa de mare ofertă! Nu există un loc mai bun, nici o viață mai bună și nici o bucurie mai mare, decât a fi una cu Dumnezeu și cu poporul Său.