Întoarcerea balaurului

    Lumea noastră s-a schimbat drastic. Motivul este, un balaur care a fost legat și în acest timp din urmă a fost deslegat precum au vestit proorociile biblice. Așa cum Biblia profețește vor preceda unele semne înainte de întoarcerea Domnului. Unul dintre aceste semne care sugerează în mod clar imediata Sa revenire iminentă este că va fi o renaștere a păgânismului.

    Cartea Apocalipsei descopere trei dușmani importanți ai Bisericii: un balaur, o fiară din mare și apoi o fiară din pămînt. Balaurul din capitolul 12 menționat de prima dată, simbolizează duhul păgânismului. Biserica, care a început în dimineața zilei Evangheliei, a fost confrontată deja atuncea cu intenția balaurului de a înghiții și a distruge pe cei care sau întors la Dumnezeu. Această creatură a lupta împotriva lui Isus și împotriva îngerilor Săi (vestitori, sau predicatori). Muți au murit ca martiri în lupa împotriva balaurului, dar creștinismul a biruit.

    Atât noul Testament cât și istoria lumii confirmă, că păgânismul a fost o putere antagonistă, prigonitoare împotriva creștinismului timuriu. Apocalipsa 20:1-3 întărește aceleași evenimente ca și capitolul 12-lea care redă istorie zilei evangheliei de la începutul timpului de dimineață a Bisericii timpurii până la sfârșitul ei, la marele Tron alb în Ziua Judecății. „Apoi am vãzut pogorîndu-se din cer un înger, care ținea în mînã cheia Adîncului și un lanț mare. El a pus mîna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adînc, l-a închis acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca sã nu mai înșele Neamurile, pînã se vor împlini cei o mie de ani. Dupã aceea, trebuie sã fie deslegat pentru puținã vreme.“

    Balaurul, nu Diavolul însuși este legat de un înger. Păgânismul a fost un sistem diabolic de reliegie falsă inventată de Satana pentru a distruge sufletele. Apostolii au vestit neamurilor, care au fost mult timp duși în rătăcire de puterea balaurului, evanghelia cu Cuvântul și cu Duhul (cheia și lanțul mare). Lumina evangheliei a pătruns în întunericul păgân și mulțimi de oameni au fost eliberați de idolii lor, pentru a slujii Dumnezeului adevărat și viu. În Faptele Apostolilor 19 vedem un exemplu practic despre modul în care inventatorii idolilor și-au dat seama că afacerea lor este în pericol și cum au fost ațâțați împotriva predicatorilor lui Dumnezeu. Când a venit evanghelia, păgânismul a pierdut puterea sa asupra neamurilor de a rătăcii suflete. Ca rezultat a fost legat sau „închis”. Adevărul a legat minciunile păgâne. Următorii o mie de ani reprezintă pur și simplu o perioadă lungă de timp.

    În Apocalipsa 20:7-9 aflăm despre evenimente care au loc cu puțin timp înainte de a doua venire a lui Isus Hristos pentru a chema lumea pentru judecata finală. „Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat” (versul 7).

    Din cauza profeților mincinoși mulți oameni se gândesc imediat la o viitoare domnie literară de o mie de ani pe pământ. Fără îndoială, profeția nu vorbește aici și nici în altă parte a Bibliei, despre un astfel de eveniment viitor. Vorbește despre dezlegarea balaurului din închisoarea sa, acelaș balaur numit Satana din versetul 2. Păgânismul a fost eliberat după ce a fost oprit atât de mult timp. Nu trebuie să ne uităm departe pentru a recunoaște că acest lucru deja sa întîmplat. Lumea noastră crește în păgânism și secularitate. Uită-te la departamentele spirituale al librăriilor. Acărți despre ocultism, mișcarea New Age, Wicca, Yoga, meditații și religii orientale (am putea enumera mai mult) sunt numeric mai multe decât cărțile creștine.

    Vizitează care oraș vrei și vei vedea afacerea New Age. Analizează manualele școlilor publice. Ele nu învață cea ce a fost predat acum patruzeci de ani. Dumnezeu a fost scos afară din școli, la fel și din guvern, în acelaș timp este bine venită evoluția și umanismul cu un antagosnism împotriva creștinismului adevărat.  

    Odată cu înflorirea umanismului secular și a puterii politice ateiste vedem deasemenea o clară renaștere radicală a budismului, a hinduismului și a religiei muslimilor.

    În ultimii 100 de ani s-a strecurat balaurul încet dar sigur în centrul atenției, mai ales în anii 1970 și 1980 a avansat erupt și a cauzat societății o schimbare de paradigmă.(?) Aceasta se numește influență bogată!

    Apostolul Pavel a avertizat în 2 Timotei 3:1 de vremuri grele (periculoase) care vor veni în zilele din urmă. Pericolul este în înșelătorie extremă care crește în aceste zile din urmă, și mai ales de poporul care rezultă din aceasta.

    „Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; și va ieși din temnița lui, ca sã înșele Neamurile, cari sînt în cele patru colțuri ale pãmîntului, pe Gog și pe Magog, ca sã-i adune pentru rãzboi. Numãrul lor va fi ca nisipul mãrii. Și ei s’au suit pe fața pãmîntului, și au înconjurat tabãra sfinților și cetatea prea iubitã. Dar din cer s’a pogorît un foc care i-a mistuit.“ (Apocalipsa 20:7-9).

    Păgânismul „va ieși, ca sã înșele Neamurile” și se va alătura lui Gog și lui Magog. Aici avem pe ceilalți doi dușmani importanți ai Bisericii: Gog și Magog. Ezechiel 38 & 39 ne dă informații despre acești dușmani adevărați, care „vor merge împotriva poporului”. Ei reprezintă acei doi dușmani al Bisericii pe care Satana i-a folosit cu succes, pentru a înșela sufletele, după ce păgânismul și-a pierdut puterea – Catolicismul (fiara din Apocalipsa 13:1) și Protestantismul (fiara cu coarne ca ale unui miel din Apocalipsa 13:11). Creștinismul fals!

    În acest sfârșit de timp, aceste trei organizații s-au adunat pe platforma țării. Aceasta se poate vedea foarte clar în mișcarea ecumenică. Nu doar catolicii și protestanții lucrează mână în mână, dar și religiile estice și-au găsit locul lor în această triadă de eroare, creând astfel o îmbinare eficientă de înșelătorie fără precedent. Toți aceștia sunt convinși și au aceași părere să nu judece și să lase să creadă pe fiecare ce dorește. După acelaș fel după cum și-au ales neamurile de pe timpuri, dumnezeul (dumnezeii) după placul lor, tot așa este și în ziua de astăzi sub masca creștinismului un alt fel de Politeism: caută-ți o adunare (sau o grupare anti – bisericească) după placul tău; toate drumurile duc în cer.

    Dar, cînd este vorba de tabăra sfinților, cetatea prea iubită, Biserica lui Dumnezeu, ei nu mai tolerează nimica. Acum ei înconjoară biserica adevărată cu trupele lor aliate, pentru a lupta împreună împotriva ei. Se pare evident că Dumnezeu are încă o Biserică la sfârșitul zilei evangelice, altfel diavolul nu ar fi avut pe cine să înconjoare și să înșele! După cum este profețit Dumnezeu a adunat și mai adună și astăzi pe poporul Său înapoi în singura Sa turmă Biserica vizibilă (Matei 24:31 ; Ioan 10:16).

Toate aceste evenimente arată în mod clar revenirea imediată a mântuitorului nostru puternic. Apocalipsa 20:3 ne spune că balaurul va fi dezlegat doar pentru „puțină vreme”. Foarte puțin timp a rămas până la întoarcerea lui Isus Hristos. „…cînd veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, sã știți cã Fiul omului este aproape, este chiar la uși.“