Păstori după inima lui Dumnezeu

Păstori după inima lui Dumnezeu

„Vã voi da pãstori dupã inima Mea, și vã vor paște cu pricepere și cu înțelepciune.”
Ieremia 3 :15
Ce promisiune prețioasă pentru copii lui Dumnezeu de a avea păstori după inima Dumnezeului
nostru prea sfînt și iubitor – păstori cari nu urmăresc motive egoiste, nu aleargă după salarii mari, și cu siguranță nici după secretara bisericii. Ei nu predică în avantajul lor propriu, ci au o dragoste inspirată de la Dumnezeu și ei au o povară pentru oile prețioase pe care Domnul le-a încredințat în grija lor.

Dumnezeu a chemat păstori la care nu le este frică să-și ridice vocea și să strige când văd pericolul că se apropie într-o formă „deghizată și inofensivă”, căci ei pot să distingă de la mare distanță când dujmanul se apropie, indiferent sub ce formă. Ei nu mânuiesc sabia Duhului pentru a gîdila urechile ascultătorilor, ci din adevăr și cu credincioșie să declare Cuvîntul lui Dumnezeu în toată plinătatea. Ei sunt conștienți de responsabilitatea ce o au de a veghea asupra sufletele credincioșilor, ca unii care vor da socoteală înaintea Atotputernicului Dumnezeu în aceea zi mare a judecății. Ei nu strigă „pace, pace” acolo unde nu este pace, ci vor fi credincioși în a „mustra, certa și îndemna cu toată blîndețea și învățătura”, dar în acelaș timp cu compătimire vor ajuta pe cei tulburați, vor căuta pe cei pierduți și vor încuraja și ridica pe cei cu inima frîntă.

În timp ce vedem în jurul nostru o declinare spirituală în lumea religioasă – unde duhul lumii nu numai că se strecoară înăuntru dar chiar inundează, în timp ce foarte mult spațiu i se dă păcatului și carnalității – noi recunoaștem că cineva este vinovat de starea aceasta! Aceia care trebuiau să fie străjeri sunt orbi, irosindu-și timpul dormind; ei sunt prea lași ca să sune alarma atunci cînd primejdii spirituale se apropie; li-e frică de riscul de a jigni o „ureche sensibilă”.

„Cãci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea sã sufere învãțãtura sãnãtoasã; ci îi vor gîdila urechile sã audã lucruri plãcute, și își vor da învãțãtori dupã poftele lor. Își vor întoarce urechea dela adevãr, și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” (2 Timotei 4:3-4). Acest lucru îl vedem astăzi. Oamenii vor să audă basme plăcute nebiblice, mieros prezentate de un vorbitor religios care să le calmeze conștiința și să-i facă să se simtă bine că ei merg la „biserică”. Urechi gîdilate și discursuri mieroase nu sunt o opțiune pentru predicatorii adevărați ai lui Dumnezeu, indiferent cît de mult acei cu „urechi gâdilate” și-ar dori. Ei vor vesti Evanghelia veșnică cu orice preț.

Din nefericire, mulți predicatori falși din ziua de azi consideră „funcția lor de predicatori” ca o meserie. Ei sunt satisfăcuți dacă își primesc banii lor, dar le lipsește sarcina și viziunea de bunăstare spirituală a turmelor lor. Atîta timp cît membrii bisericii lor vin la „biserică” din când în când și pun banii la colectă, totul este bine. Gîndul că viața de fiecare zi a oilor încredințate în paza lor ar trebuii să-i îngrijoreze este un gând străin pentru cei plătiți, ei nici nu au autoritate de a face prea mult decât a predica ceea ce adunarea vrea să audă. Membrii bisericii lor sunt satisfăcuți să meargă la „biserică” și să audă o predică plăcută, dar în schimb le vine să strige „Predicatorule, lasă-ne în pace și nu te amesteca în treburile noastre!” Indecența și imoralitatea, ura care este între „frați” și lipsa de dragoste nu-i interesează pe predicatori! Dar mila și dragostea lui Dumnezeu îi va convinge pe predicatorii adevărați și aleși de Dumnezeu „să se amestece în treburile creștinilor” cu scopul de ai ajuta să ajungă în cer. Aceasta este o dragoste divină, cerească!

Când voi aveți păstori a căror scrisori de acreditare în conducere stau în faptul că ei posedă o diplomă de la o universitate renumită, au o față plăcută, o vorbire elocventă, ei știu cum să distreze publicul în loc să fie umpluți cu Duhul Sfânt și cu foc, atunci un haos spiritual este la putere: haos în ceea ce privește căldiceala, superficialitatea, imoralitatea și o viață de familie disfuncțională. Nimeni nu arată tinerilor cum să trăiască o viață curată și sfîntă ori cum să se dea ei înșiși cu bucurie lui Dumnezeu ca o jertfă vie. Mamele nu sînt instruite să fie gospodine la casele lor și să aibă grijă de familiile lor. Puțini în conducere spun taților să fie spirituali, să-și iubească familiile și să-i îndrume spre cer. Copii nu sînt învățați să fie ascultători, mulțumitori, ci în schimb li se dă spațiu pentru răzvrătire și să adore pe celebrități. În timpul acesta este o mare și disperată nevoie de predicatori adevărați.

Predicatorii adevărați nu vor alege predica lor cu gingășie, sperând să nu jignească sau să rănească sentimentele firești, ci se simt nevoiți de seriozitatea timpului, să predice cu îndrăzneală. Ei vor predica plini de îndrăzneală cu privire la o viață sfântă și cu privire la toate problemele din ziua de azi. Predicatorii lui Dumnezeu nu se vor închina în fața părerii oamenilor, indiferent cît de popular sau rezonabil ar fi pentru urechea carnală și nebiblică.

Nenumărați predicatori din ziua de azi nu au curajul ori viziunea de a vorbi împotriva păcatelor de avorturi, homosexualitate, internet, confuzie de gen, televiziune, pornografia, sistemului școlilor publice, divorce și recăsătorie, etc.

Mulți predicatori nu-și vor risca reputația și nici salariul lor, pentru a predica întregul adevăr. Consecințele acestor neglijențe sunt dezastruase pentru viața nenumăratelor suflete nu numai în viața aceasta, dar cu cît mai mult în ziua judecății! Mulțimi de oameni vor pieri pe veci din cauza învățătorilor falși care le-a spus „Pace, pace” când ei nu aveau pace!

În timpul acesta din urmă, Dumnezeu restaurează din nou Biserica Sa la slava pe care a avut-o la început. Pastorii și predicatorii lui Dumnezeu nu mai sunt legați ( Apocalipsa 9:14) și ei nu se vor mai ascunde ( Isaia 30:20), căci ei sunt liberi să predice, să îndemne, și să dezvăluie întregul sfat a lui Dumnezeu.

Unde predicatorii lui Dumnezeu sunt liberi, acolo și creștinii sunt liberi și ei sunt învățați cum să trăiască în ordinea sfîntă a lui Dumnezeu. Dreptate, pace și bucurie stăpînește din nou în inimile și casele poporului lui Dumnezeu. Familiile sunt restaurate, viața are un scop și o speranță, și o mare lumină srălucește cu putere într-o lume pierdută și muritoare!

Noi ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu lucrează, și extindem o invitație din toată inima tuturor celor care caută Adevărul cu sinceritate să vină, să vadă și să găsească odihnă pentru sufletele lor. Rugăciunea noastră, este ca Dumnezeu să ridice mulțimi de predicatori, cari să predice Evanghelia curată și veșnică tuturor națiunilor, semințiilor, limbilor și popoarelor, înainte de venirea Domnul! Amin.