Pecetea a doua

Pecetea a doua

„Cînd a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua fãpturã vie zicînd: „Vino și vezi.” Și s’a arãtat un alt cal, un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea sã ia pacea depe pãmînt, pentru ca oamenii sã se junghie unii pe alții, și i s’a dat o sabie mare.” Apocalipsa 6:3-4

Pe vremea primei pecete (Biserica primului secol) cînd calul alb a pornit biruitor, a intrat imediat în conflict cu acest cal roșu. El este deasemenea clar definit și prin istorie, ca simbol pentru păgînism. Creștinismul și păgînismul s-au ciocnit, și pentrucă – lumina cu întunericul – nu se pot uni niciodată, ciocnirea lor a avut de multe ori consecințe sîngeroase. Dacă ar fi încheiat compromisuri sau condiții de pace cu acest cal roșu, atunci calul alb nu ar fi putut să rămînă alb și victorios.

Ai văzut cum s-a ciocnit calul alb cu calul roșu pe Aeropag în Fapte 17:22-34? Mulțumim Domnului, că în această zi au fost unii care au schimbat caii!

Privește ciocnirea și zăngănirea acestei „lupte în cer” (regiunile cerești sau nivelul spiritual) în Fapte 19:23-41! Și s-a iscat (o mare tulburare) cînd a venit calul alb la Efes astfel încît sculptorii care au făcut idoli au văzut că „meseria lor cade în dispreț.” Citește cartea istorică despre aceasta, cum a fost vărsat sîngele creștinilor în Colosseum și la crucile barbare ale romanilor.

Așa cum simbolul calului alb și a călărețului lui, simbolizează Biserica lui Dumnezeu, tot așa simbolizează acest cal roșu și călărețul lui un sistem de religie al Satanei, cunoscut sub numele de păgînism. Avea „o sabie mare”. Nu a fost sabia cu două tăișuri a Cuvîntului lui Dumnezeu, ci un mesaj fals și nimicitor pe care la răspîndit pe pămînt.

Acest cal roșu nu a ucis doar mulți sfinți ci sabia lui a rănit, a schilodit și ucis chiar și pe membrii săi, că a urma principiile acestuia înseamnă moartea sufletului.

În continuare vedem că păgînismul care deasemenea este semnificat cu un mare balaur, care „a stat înaintea femeii, (Biserica) care stătea să nască, pentruca să-i mănînce copilul, cînd îl va naște”. (Apocalipsa 12)

Biserica a produs convertiți, și acest balaur agresiv a avut intenția să-i distrugă în momentul în care au fost născuți în Împărăția lui Dumnezeu.

De aceea Isus și predicatorii Săi duc luptă cu acest balaur diavolesc – o luptă care nu poate fi învinsă cu arme carnale ci prin propovăduirea adevărului, care descopere minciunile și eliberează oamenii Fapte 19:19 vorbește despre o învingere, care a fost cîștigată de mulți pocăiți noi în Efes, prin faptul că au ars cărțile lor.

„Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșealã întreaga lume, a fost aruncat pe pãmînt; și împreunã cu el au fost aruncați și îngerii lui.” (Apocalipsa 12:9)
Mulți oameni se rătăcesc crezînd că acest loc de scriptură se referă la Diavolul real care a fost aruncat afară din cerul cerurilor unde locuiește Dumnezeu. Satana nu a fost și nu va fi niciodată în acel cer sfînt. A fost șarpele sau balaurul care a fost aruncat jos dintr – un nivel spiritual înălțat. Așa cum am arătat, balaurul simbolizează sistemul de credință și obiceiurile false care sînt cunoscute ca păgînism. A fost un sistem satanic, diavolesc din această cauză se numește Diavolul și Satana.

Apocalipsa 20:1-3 se referă la acelaș timp și la celeași evenimente, unde este făcut cunoscut faptul că predicatorii Bisericii de dimineață au legat acest balaur cu un lanț (Cuvîntul lui Dumnezeu, adevărul) și l-au aruncat în prăpastia fără fund. Adevărul a descoperit rătăciri păgîne ca neadevăruri, fără o fundație solidă, pe care ar putea sta, sau ca o groapă fără fund. Acest sistem a făcut ca oamenii să cadă de la credință. Prin introducerea adevărului Evangheliei, influența păgînismului a fost reusă, în acest timp.

Sistemul fals al Satanei a fost „aruncat pe pămînt” atunci cînd el a pierdut locul său înălțat în inimile acelor pe care ia înșelat. Isus a folosit o expresie asemănătoare: „ Am văzut pe Satana căzînd ca un fulger din cer” (Luca 10:18) atunci cînd a descris succesul Evangheliei, cînd au fost trimiși cei 70 de ucenici să predice.