Lepădarea de credință

Lepădarea de credință
Un păcat extrem de disprețuit

Lepăderea de credință este o răutate extremă și o insultă inexprimabilă pentru lucrarea de răscumpărare a lui Hristos pe Golgota. Ea este înstrăinarea tainei de evlavie în schimbul tainei răutății. Ea este o nebunie.

Lepădarea de credință este un înșelător care așteaptă cu răbdare prada, un ucigaș viclean, un monstru trădător.

Atracția sa este carnală. Influența sa este extrem de periculoasă. Nu te îndoi niciodată, nici doar un moment că ea este un ucigaș al sufletelor. Mulți sînt omorîți. Este important să cunoaștem viclenia ei care este în mai multe feluri. Ei îi place să se îmbrace în haine religioase, în speranța că nimeni nu observă viclenia ei.

Lepădarea de credință a atacat muntele mare care e în flăcări, ca un dușman dinăuntru, și-a așezat armata printre sfinți ca neghina între grîu. Vrăjmașul nu ar fi putut să semene neghină, înainte de a adormii pe unii. Isus a profețit această lepădare de credință în Matei 13:24-26:
„Împãrãția cerurilor se aseamãnã cu un om care a sãmãnat o sãmînțã bunã în țarina lui. Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrãjmașul lui, a sãmãnat neghinã între grîu, și a plecat. Cînd au rãsãrit firele de grîu și au fãcut rod, a ieșit la ivealã și neghina.” Citește deasemenea versetele 37-39.

Cei care nu au dus o viață bună în Hristos și s-au împotrivit adevărului, au dat loc de pătrundere diavolului care a redus slava, sfințenia și puterea poporului lui Dumnezeu. Lepădarea de credință a fost ca o boală extrem de contagioasă care a găsit locuință în aceea care au dat prilej cărnii și s-au relaxat într-o religie formală.

În fidelitatea lor față de un Dumnezeu care ne-a dat așa o mare mîntuire, a pavat calea pentru dezvoltarea ulterioară a unui sistem religios căzut, care s-a arătat în spiritul papalității și a protestantismului – colivii de înșelătorie pînă în ziua de astăzi. Efectul secolelor de lepădare de la credință sînt așa de orbitoare, încît, acele sisteme religioase corupte sînt considerate ca fiind adevărate, pe cînd creștinismul adevărat biblic este considerat ca un cult ciudat.

Pe scurt, lepădarea de credință nu este altceva decît a se depărta de Dumnezeu și este un păcat împotriva îndurării și harul Lui. Este o stare de neiertat, a cărui rezultat final sînt miliarde de suflete osîndite care au fost conduse greșit.