Prima Pecete

„Cînd a rupt Mielul cea dintîi din cele șapte peceți, m’am uitat, și am auzit pe una din cele patru fãpturi vii zicînd cu un glas ca de tunet: „Vino și vezi!”
M’am uitat, și iatã cã s’a arãtat un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc; i s’a dat o cununã, și a pornit biruitor, și ca sã biruiascã.” Apocalipsa 6:1-2

Ruperea acestui sigil s-a întîmplat la Rusalii, atunci cînd Biserica sau Împărăția lui Dumnezeu a intrat în putere, la începutul zilei Evangheliei. S-a pus fundația pentru un triumpf victorios peste tot ce s-a opus Bisericii, individual sau în general. Noi am fost rînduiți pentru victorie permanentă și deplină. Aceasta nu este o răscumpărare slabă, de re-întoarcere și cădere în păcat. Noi, „sîntem mai mult decît biruitori, prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:37).

Arcul este curcubeul – toate Făgăduințele lui Dumnezeu sau sfîntul lui Cuvânt. Stînd pe Cuvîntul Său, vom biruii. Este „arcul de război” (Habacuc 3:8,9,10 ; Zaharia 10:3,4 ; Ieremia 50:14). „Căci armele cu ce ne luptăm noi, nu sînt supuse firii pămîntești”

Coroana reprezintă putere. Alb stă pentru curăție și sfințenie. Calul este alb, deoarece biruie, se păzește nepătat de lume. Merge în linie dreaptă și chiar și astăzi încă merge înainte.

A șezut Isus pe calul alb? Unii spun că Isus a fost călărețul pe calul alb. Atunci trebuie să descoperim, cine au fost călăreții pe ceilalți cai (pal, roșu și negru). Nu putem zice că un om oarecare a șezut pe unul dintre ceilalți cai (de exemplu un anumit papă). Noi trebuie să luăm în considerare călărețul și calul ca simbol în întregime. El reprezintă Biserica de dimineață care a învins orice păcat complet și militant. Prin urmare înfățișarea călărețului de pe calul alb te reprezintă pe tine, atunci cînd tu ai fost salvat și ai fost adăugat la ceilalți sfinți care și ei călăresc pe calul alb. Aceasta este imaginea sau simbolul calului alb.

Ia în considerare că a fost„una dintre cele patru făpturi vii” care reprezenta această viziune.„Făpturi vii” reprezintă poporul lui Dumnezeu, Biserica Sa. Numai Bisericii Lui îi sunt descoperite aceste adevăruri. În acelaș fel sînt „făpturile vii” din pecetea a doua pînă la pecetea a patra, care dezvăluie sistemele false.